Aleluja, Radujme sa!

Misionári Verbisti slávia opätovne Zmŕtvychvstanie nášho Pána vo všetkých kútoch sveta, aby tak potvrdili slová Radostnej zvesti o spáse skrze Božie Slovo, Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna.

Veľká Noc Pánovho Zmŕtvychvstania

Požehnané Veľkonočné sviatky!