Aktuality

Audiencia Verbistov u pápeža Františka

Audiencia Verbistov u pápeža Františka

Stretnutie členov generálnej kapituly verbistov so Svätým Otcom prinieslo povzbudenie a nové výzvy.

Pápež František prijal členov generálnej kapituly verbistov

„V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «beda mi, keby som evanjelium nehlásal»“ povedal pápež František počas stretnutia s členmi Spoločnosti Božieho Slova v piatok 22. júna vo Vatikáne.

Svätý Otec František dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 155 účastníkov 18. generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa koná neďaleko Ríma v Nemi. Pápež František sa prítomným prihovoril v rodnej španielčine.
Téma kapituly znie: „Ženie nás Kristova láska (2 Kor 5,14) – Zakorenení v Slove, nasadení v jeho misii“. Ako podotkol pápež František, je inšpirovaná sv. Pavlom a aby mohlo dôjsť k jej naplneniu bude potrebné sa vrátiť ku koreňom. Aj z tohto dôvodu Svätý Otec pozval prítomných k zamysleniu nad troma slovami: dôvera, ohlasovanie a bratia.
„Najskôr, dôvera v Boha a v jeho Božiu prozreteľnosť, pretože vedieť sa odovzdať do jeho rúk je základom nášho kresťanského a zasväteného života. Až kam nás privedie naša dôvera v Boha, v jeho starostlivú a milosrdnú lásku? Sme ochotní riskovať, byť odvážni a odhodlaní v našej misii? Sv. Arnold (Janssen) bol presvedčený, že v živote misionára nič nemôže ospravedlniť nedostatok odvahy a dôvery v Boha. … Vedomí si prijatého daru, «mnohých dôkazov Božej pomoci», povzbudzujem vás k obnoveniu dôvery v Pána a k odvážnemu vychádzaniu, k svedectvu evanjeliovej radosti, ktorá mnohých robí šťastnými.“
Po slove dôvera sa pápež František zameral na ďalšie slovo ktoré úzko súvisí s poslaním rehole verbistov ako už zo samotného názvu vyplýva:
„Druhým slovom je ohlasovanie. Pre vašu charizmu je základom šíriť Božie Slovo všetkým ľuďom, v každom čase a mieste, využívajúc každý možný prostriedok, tvoriac komunitu učeníkov a misionárov zjednotených medzi sebou navzájom a s univerzálnou Cirkvou. V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «beda mi, keby som evanjelium nehlásal» (1. Kor 9,16).
„Drahí bratia, ak ste zakotvení v Božom slove, zakorenení v ňom, ak ho beriete ako základ vašich životov a necháte, aby horelo vo vašich srdciach( por. Lk 24,32), tak vás premení a učiní z každého z vás skutočného misionára. Žite a nechajte sa posväcovať Božím Slovom a žite preň.
Tretím slovom, nad ktorým pozval Svätý Otec sa zamyslieť členov spoločenstva bolo slovo bratia:
„Tretie slovo, ktoré ponúkam je bratia. My nie sme sami, sme Cirkev, sme jeden ľud. Máme bratov a sestry po našom boku s ktorými kráčame cestou života a nášho vlastného povolania.“
Pápež František v závere svojho príhovoru zdvihol aj dôležitosť svedectva komunitného života pri evanjelizácii.
„Ako je pekné vidieť komunitu, ktorá kráča zjednotená a v ktorej sa jej členovia milujú, toto je najväčšia evanjelizácia. Svet, ako aj Cirkev, potrebujú cítiť túto bratskú lásku napriek rozdielnosti a rôznorodosti kultúr. Komunita, v ktorej kňazi, rehoľníci a laici sa cítia byť členmi jednej rodiny, v ktorej viera a rovnaká charizma sú zdieľané a prežívané, v ktorej všetci sú v službe iných a nikto nie je viac ako ten druhý.“
Na stretnutí so Svätým Otcom sa zúčastnili aj členovia Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova: provinciálny predstavený páter Pavol Kruták a pátri Ján Štefanec, Peter Dušička, Peter Dikoš, Marek Vaňuš a brat Ján Mojš.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie