Aktuality

Boli sme s mladými v Paname

Boli sme s mladými v Paname

Od 14. do 27. 1. 2019 sa konali v Paname 34. Svetové dni mládeže, stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Na transatlantickú cestu sa vydalo viac ako 200 Slovákov na čele s biskupom Tomášom Galisom a riaditeľom sekcie pre mládež pri KBS otcom Ondrejom Chrvalom. Nechýbala ani skupina 12 vysokoškolákov – pútnikov z UPeCe Bratislava s P. Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe.

Od 14. do 27. 1. 2019 sa konali v Paname 34. Svetové dni mládeže, stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Na transatlantickú cestu sa vydalo viac ako 200 Slovákov na čele s biskupom Tomášom Galisom a riaditeľom sekcie pre mládež pri KBS otcom Ondrejom Chrvalom. Nechýbala ani skupina 12 vysokoškolákov – pútnikov z UPeCe Bratislava s P. Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe. Mottom tohtoročných Svetových dní boli slová Panny Márie zaznamenané v Lukášovom Evanjeliu: “Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Po dňoch v diecézach, kde mali mladí
možnosť bývať v rodinách, sa slovenská skupina ubytovala v škole sv.
Vincenta. Podmienky boli študentské a dobré. Mali sme strechu nad hlavou.
Tešila sme sa, že sa môže bývať v triedach, vonku sme mali školský dvor, kde
sme si vo voľnom čase mohli posedieť, porozprávať sa. Chodili sme na katechézy
do kostola, ktorý nám bol pridelený spolu s českými pútnikmi. Katechézu viedli biskupi:
Tomáš Galis, žilinský biskup, českobudějovický biskup Pavel Posád a královohradecký
biskup Jan Vokál.

Významné miesto stretnutia

Pápež František a mladí pútnici z celého
sveta mali príležitosť navštíviť jedno z najvýznamnejších historických miest
Latinskej Ameriky. Historické mesto Panama City sa však nachádza necelých 10 km
za súčasným hlavným mestom a nazýva sa Stará Panama. Tieto ruiny sú pozostatky
prvého európskeho mesta na pacifickom pobreží Ameriky. V roku 1670 napadol
mesto pirát Henry Morgan a to, čo z mesta zostalo, bolo presunuté do súčasnej
Starej štvrti, ktorá je od roku 1997 súčasťou Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO.

Hlavné udalosti SDM sa konali v Metropolitnom
parku sv. Jána Pavla II. s rozlohou 2,6 km². Tu mladí oslavovali s pápežom
sobotnú vigíliu a nedeľnú záverečnú svätú omšu, pri ktorej bolo oznámené miesto
konania ďalších SDM.

Zaujímaví ľudia strednej Ameriky

Na SDM v Paname sme stretli množstvo ľudí
z Panamy, ale aj okolitých krajín Kostarika, Salvádor, Nikaragua, Kuba, Honduras,
Kolumbia. V tvárach týchto ľudí sme mohli čítať veľkú úctu k pútnikom, priateľstvo
a pozornosť, ktorú nám venovali. Mladá pútnička z Kostariky sa ma pýtala, odkiaľ
som. Povedala som, že zo Slovenska. Ona sa ma ďalej pýtala, aby som spresnil, z
akého mesta. Pomyslel som si, že načo sa pýta, či to nestačí, že som povedal
názov krajiny. Ona mi potom oznámila, že má kamarátky v Žiline.

Panamské Svetové dni mládeže boli prvými,
ktoré venovali zvláštnu pozornosť domorodým národom. Dôraz je tiež kladený na
väčší rešpekt k životnému prostrediu, pretože v tejto časti Panamy sa nachádza
veľké množstvo chránených druhov: ako zvierat, tak i rastlín.

“Vzhľadom na to, že jedným z dôrazov
tohoto stretnutia je encyklika Laudato si, máme tímy mladých ľudí pridelených
na spracovanie recyklovateľného a nerecyklovateľného odpadu, aby sa znečistenie
minimalizovalo,” uviedol koordinátor logistiky Erik Guerrero. Týchto
mladých dobrovoľníkov prezývame “Laudato si brigáda” a ich úlohou je
zabezpečiť, aby sa SDM stali úplne ekologicky udržateľnou udalosťou.

Čo najviac oslovilo pápeža Františka?

Sv. Otec sa podelil po návrate do Vatikánu
o svoje dojmy. Jeden z najsilnejších dojmov z návštevy preňho bol pohľad na
matky a otcov, ktorí s hrdosťou dvíhali svoje deti, aby ich požehnal:

“Keď prechádzal papamobil, všetci
mali na rukách deti: dvíhali ich, akoby hovoriaci: “Hľa, moja pýcha, hľa,
moja budúcnosť!” A ukazovali svoje deti. Bolo ich skutočne veľa. Otcovia a
matky hrdí na svoje deti. Pomyslel som si: koľko dôstojnosti je v tomto geste a
aké je veľavravné pre demografický zimu, ktorú zažívame v Európe! Pýchou ich
rodín sú deti. Istota do budúcnosti sú deti. Demografická zima, hoci bez detí,
je tvrdá vec!”

Keďže hlavným motívom pápežovej cesty do
Panamy boli SDM, Svätý Otec tu absolvoval aj iné stretnutia: prihovoril sa
statným autoritám a diplomatickému zboru, stretol sa s biskupom Strednej
Ameriky, vo väzení pre maloletých spovedal a slávil kajúcnu liturgiu, pri
svätej omši so zasvätenými a kňazmi posvätil oltár miestnej katedrály a
navštívil veľa charitatívnych domov pre mladých trpiacich na AIDS. Nakoniec sa stretol
aj s 15-tisíc dobrovoľníkmi.

Svetovým dňom mládeže predchádzalo
stretnutie mladých pochádzajúcich z radov domorodcov a stretnutie
Afroameričanov.

Jednou z tradičných súčastí SDM je
pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa pápež modlil spolu s mladými v piatok večer.
“S niečím sa vám zverím: veľmi rád sa modlím krížovú cestu, pretože to
znamená kráčať s Máriou za Ježišom,” povedal pápež František.

Vrcholnými udalosti SDM bola sobotňajšia
vigília a nedeľná záverečná svätá omša SDM. Svätý Otec mladých pochválil, že
vedeli hoci nielen preniknutí entuziazmom, ale pri eucharistickej adorácii
dokázali aj zotrvať v tichu a načúvaní. Pápež pri tomto stretnutí nazval Máriu
takzvaným “influencerom” (angl. ten, kto niečo či niekoho ovplyvňuje, má na
niečo či niekoho vplyv)
, pretože viac než ktokoľvek iný
ovplyvnila dejiny sveta. Mladým Svätý Otec zároveň zdôraznil ich povolanie žiť evanjelium
dnes:

“Pretože mladí sú nielen zajtrajškom,
nie, sú dneškom pre zajtrajšok. Nie sú len niečím ,zatiaľ‘, ale sú dneškom, sú
súčasnosť Cirkvi a sveta. A apeloval som tiež na zodpovednosť dospelých, aby
novým generáciám nechýbala práca, komunita a rodina.”

Silným momentom boli svedectvá mladých,
ďalej adorácia, kde 600-tisícový dav dokázal v tichosti adorovať a modliť sa
pred Eucharistiou.

Sv.
omša v nedeľu

Vrcholom stretnutia bola sv. omša v
nedeľu, ktorá sa slávila už o 8:00 ráno, kvôli páliacemu slnku. Mladí po
vigílii a adorácii v sobotu večer už neodchádzali do svojich ubytovní, ale na
karimatkách a spacákoch ostali na mieste až do nedele rána, keď sa slávila sv.
omša.

Sv.
Otec zaželal pútnikom: „Nech rodina Cirkvi, v Paname i na celom svete
čerpá z Ducha Svätého vždy novú plodnosť, aby na zemi napredovala
a šírila sa púť mladých učeníkov Ježiša Krista.“

Svedectvá

Angelika, študentka VŠ, UPeCe
Bratislava

Tieto
SDM boli veľmi špecifické aj vďaka krajine, v ktorej sa konali. Panama je
krásna, živá krajina, plná temperamentných ľudí s dobrým srdcom. Je to
zážitok na nezabudnutie. Nielen domáci, ale aj všetci mladí sme vytvorili veľké
spoločenstvo, ktoré vyvrcholilo stretnutím s pápežom. Ťažko to opísať, to
musíte zažiť.

P.
Martin Štefanec SVD, kaplán UPeCe Bratislava

Mám radosť, že napriek nedostatku času
(bolo práve skúškové obdobie na vysokých školách) prišlo zo Slovenska tak veľa
mladých a že vďaka slovám biskupov Tomáša Galisa, Pavla Posáda, Jana Vokála a
samozrejme pápeža Františka sme sa povzbudili vo viere. Povzbudivé bolo pre mňa
stretnutie s ľuďmi Strednej Ameriky, ich srdečnosť, priateľstvo a viera, ktorú
bolo vidieť navonok. Stretol som aj skupinu z Turecka, odkiaľ prišlo 18
mladých. Aj v tejto krajine sú mladí, ktorí idú za Ježišom a žijú podľa hodnôt evanjelia.
Nepochybujem o tom, že sa pre všetkých pútnikov toto stretnutie v Paname stalo
veľkým duchovným prínosom.

Marek Ševčík, pútnik zo
Spiša

Na verbistov mám milé spomienky zvlášť vďaka pátrovi
Jánovi Uličnému SVD, ktorý pôsobil v našej farnosti Chrasť nad Hornádom
a pátrovi Jánovi Nemčíkovi SVD, ktorý u nás tiež dva roky pôsobil.
V roku 1997 som mal zlomenú nohu, trochu bližšie som sa dostal
k Bohu. Túžil som mať spoločenstvo. Išiel som s mladými na ples
a vtedy oni išli na Svetové dni mládeže do Paríža. To som už nestihol, ale
zato som potom v roku 2000 išiel na SDM do Ríma. Na mňa to tak zapôsobilo,
že som sa rozhodol, že vždy, keď sa bude dať, pôjdem na Svetové dni. Toto sú už
moje ôsme SDM. Rím, Toronto, Kolín, Sydney, Madrid, Rio, Krakov a teraz
Panama. Z každého si človek niečo odnesie. Teraz na mňa najviac zapôsobilo
prijatie v diecéze, kde nás prijali a aj to, že prišiel som do takej rodiny,
kde otec rodiny bol treťou generáciou, čo emigrovali z Číny. Aj keď sme
rôzni ľudia, vieme chváliť Boha a vieme sa spolu pomodliť.

Panama v číslach

Územie
krajiny má veľmi rôznorodý charakter – nájdeme tu viac než tisíc ostrovov
ležiacich v oblasti Karibiku a Tichého oceánu, tropické dažďové
pralesy, hory i náhorné plošiny. Takmer 60 % územia pokrývajú lesy,
z toho 34 % tvoria národné parky.

Zo
štvormiliónového obyvateľstva 65 % tvoria takzvaní mestici, čiže miešanci medzi
pôvodnými obyvateľmi a Európanmi. Domorodci tvoria 12,3 % obyvateľstva,
černosi 9,2 %, mulati takmer 6,8 % a belosi 6,7 %. V krajine je
úradným jazykom španielčina, existuje tu však viacero domorodých
jazykov. Osobitný charakter má hlavné mesto Panama City, v ktorom
žije viac než jeden milión 700 tisíc ľudí, čo je takmer polovica obyvateľov
krajiny. Mesto sa nachádza na strategickom bode pri tichomorskom pobreží,
neďaleko vstupu do Panamského prieplavu.

Panamská cirkev

Kresťania tvoria
až 93 % obyvateľov Panamy, katolíkov je viac než 88 %. Cirkev v Paname má
celkovo osem cirkevných oblastí: metropolitnú arcidiecézu Panama, päť
sufragánnych diecéz, teritoriálnu prelatúru Bocas del Toro a apoštolský
vikariát Darién. Predsedom Konferencie biskupov Panamy je
 v súčasnosti arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa Mendieta.
Apoštolským nunciom je Mons. Miroslaw Adamczyk, pôvodom z Poľska.

Cirkev
v Paname má 15 biskupov, 420 kňazov, 81 trvalých diakonov, 450 rehoľníčok
a 200 seminaristov.  Okrem toho tu pôsobí 4200 laických misionárov
a takmer 2000 katechétov. Cirkev spravuje 132 vzdelávacích centier rôzneho
stupňa. Farností je v Paname 196, ďalšie pastoračné centrá sú v počte
164.

dAvmDEoMjgzC

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie