Aktuality

ČO SI MYSLÍ SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK O VERBISTOCH?

ČO SI MYSLÍ SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK O VERBISTOCH?

Na stretnutí Únie vyšších rehoľných predstavených (USG) so Svätým Otcom vo Vatikáne dňa 26. novembra 2022 bola na záver stretnutia aj možnosť osobne pozdraviť Sv. Otca a podať mu ruku. Keď k nemu prišiel náš generálny predstavený P. Paulus Budi Kleden a predstavil sa mu ako zástupca misionárov verbistov, Sv. Otec sa usmial, srdečne mu potriasol ruku a povedal: „Voi verbiti, siete molto bravi, molto bravi – Vy verbisti, ste veľmi dobrí, veľmi dobrí.“

Pátra generála veľmi potešila takáto vysoká mienka pápeža Františka o našich misionároch a podelil sa s ňou aj na stretnutí širšieho generálneho vedenia v Ríme, 13. januára 2023. Tieto povzbudivé slová sa dozvedáme v čase, keď sa nielenže modlíme novénu pred sviatkom nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, ale sa aj pripravujeme na začiatok osláv storočného pôsobenia verbistov na Slovensku  a Česku. Preto ich môžeme v širšom zmysle považovať aj za prekvapivý a nečakaný dar Svätého Otca Františka k nášmu sviatku. Nech nás tieto slová naplnia nielen pocitom spokojnosti, ale aj túžbou a rozhodnutím, prehlbovať naše spojenie s vteleným Božím Slovom Ježišom Kristom a životom i ohlasovaním vydávať ešte horlivejšie svedectvo o jeho láske voči všetkým ľuďom.

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie