ČO ZDIEĽAM?

ČO ZDIEĽAM?

V posledných rokoch sa veľmi rozšírilo používanie slova zdieľanie. Neviem, či sme ho pred nejakými 30 rokmi vôbec používali. Skôr sme hovorili o tom, že sa máme podeliť, že máme iným dať z toho, čo máme.

Podcast:

Dnes toto slovo používame nielen v oblasti materiálneho delenia sa, ale skôr v duchovnom živote, keď sa zdieľame so svojimi duchovnými skúsenosťami, alebo s tým, čo si myslíme, cítime. 

Avšak toto slovo sa stalo bežné a musím konštatovať, že i veľmi silné v oblasti internetu. Na internete zdieľame to, čo nás zaujme, o čom si myslíme, že má výpovednú hodnotu aj pre iných. 

Tínedžeri skôr používajú poslovenčenú anglickú verziu šérovať. Ony šérujú to, čo nájdu. 

Uvažujem, čo sa zdieľa a ako sa zdieľa a nadobúdam presvedčenie, že mnohí ľudia zdieľajú to,  čo sa im práve páči, čo je zábavné. Neraz sú to aj veci, ktoré sami nečítajú. Stáva sa totiž, že vo virtuálnej sfére posúvame ďalej informácie, ktoré sú nechutné, nepravdivé, škodlivé a možno až vyslovene zlé. 

Je zlom vyliať do potoka niečo, čo otrávi a zabíja život vo vode. Vyhodiť do prírody niečo, čo ju znečisťuje a je škodlivé a nepekné. Vyliať olej na cestu, je nebezpečné. Kúriť palivom, ktoré znečisťuje ovzdušie, je škodlivé pre človeka i prostredie… V týchto prípadoch sa svojou nedisciplinovanosťou delíme – zdieľame – šérujeme s tým, čo je zlé. Zamoruje to naše prostredie, čo potom neraz stojí veľa peňazí, aby sme svoje okolie očistili. Niečo podobné sa deje aj na internete alebo na FB, ak zdieľame to, čo je zlé, čo človeka nerobí lepším, ale horším. Zamorujeme prostredie v ktorom mnohí ľudia a hlavne mladí ľudia musia žiť.

V minulosti sa schádzali ľudia pri studni, tam prichádzali nielen po vodu, ale tam sa stretávali, tam robili obchody, tam sa dojednávali sobáše. Tam sa preberala politika, ľudia tam klebetili a ohovárali… Sv. Pavol prichádzal zámerne za mesto k rieke, alebo ku studni, lebo vedel, že tam niekoho nájde. Tam sa pustil s prítomnými do reči a hlásal evanjelium. 

Ktorýsi múdry rečník povedal, že internet je ako studňa. Tam sa dnes ľudia schádzajú. Tam trávia čas, tam obchodujú, robia politiku, ohovárajú… Som však hlboko presvedčený, že je to miesto a musí to byť miesto, kde môžeme hlásať podobne ako Pavol evanjelium. Možno nevieme zaujímavo a pútavo písať. Nevadí, ale vieme čítať a surfovaním po internete nachádzame také veci, ktoré sú dobré, ktoré v sebe skrývajú posolstvo evanjelia, či dokonca sú jasným ohlasovaním. A našou úlohou by malo byť toto dobré  zdieľať, rozširovať dobro. Tak sa percento dobrého na internete a na sociálnych sieťach stane vyšším. Nejde o nejakú evanjelizáciu internetu, to sa nedá, ale ide o evanjelizáciu tých, ktorí sa tam stretávajú.

 Tak ako je niekedy ťažké ohlasovať evanjelium medzi ľuďmi v bežnom živote, máme aj my niekedy obavu z toho, čo si o nás pomyslia, keď budú čítať práve to, čo zdieľame. Ale je to vec vyznávania viery. Aj takto môžeme svedčiť o Bohu.

Pred niekoľkým dňami bol vyhlásený za blahoslaveného Carlo Acutis, ktorý využíval internet práve na šírenie evanjelia. Prosme ho o orodovanie, aby sa stalo toto miesto, na ktorom sa mnohí schádzame, miestom, kde môžeme nájsť niečo na povzbudenie vo viere.

Text pripravil P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na SlovenskuPrihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie