Aktuality

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

V sobotu, 1. februára 2020, sa rehoľníci Nitrianskej diecézi zúčastnili svätej omše v Katedrále svätého Emeráma v Nitre , ktorej predsedal otec biskup Mons. Viliam Judák.

Po svätej omši nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu k 70-temu výročiu snahy totalitného komunistického režimu o likvidáciu reholí v Československu od sr. Ivici Kušíkovej SSpS a P. Tomáša Gerboca SVD.
Po dokumente mal pre prítomných zasvätených a diecéznych kňazov prednášku spojenú s diskusiou P. Ján Štefanec SVD.

Prinášame článok z Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) o likvidáciu reholí v Československu:

V roku 2020 si pripomíname významné
výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov
a rehoľných komunít na Slovensku.

Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3.
na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti,
Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové milície) mužské kláštory na
Slovensku i v Čechách, a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, kárnych a
preškoľovacích táborov. Pre starých a nevládnych rehoľníkov vytvorili
samostatný kláštor – starobinec. Zásah voči reholiam dostal názov Akcia
K. V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 kláštorov
a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1200 rehoľníkov.

V závere leta, od 29. augusta bola spustená Akcia R, ktorej cieľom
bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Zlikvidovaných bolo
takmer 140 kláštorov a domov, pričom približne 2000 rehoľných sestier
bolo sústredených a internovaných na nových miestach.

„Sedemdesiatka je významné jubileum a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani rodina, ktorú tvorí dnes takmer tritisíc rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na udalosti spred 70 rokov, ktoré znamenali snahu o likvidáciu rehoľného života v bývalom Československu. Preto chceme prežiť tento rok ako ROK VĎAČNOSTI, počas ktorého chceme v prvom rade ďakovať za vernosť a obetavosť mnohých našich bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Mnohí z nich zažili mnohé ťažkosti a útrapy rôzneho druhu. Chceme sa pozrieť na to, čo nám zanechali, čo odkázali, veď vďaka ich nasadeniu a obete sme tu dnes aj my, ktorí máme ďalej rozvíjať dar rehoľného života na Slovensku a takto pripravovať pôdu aj pre budúce generácie,“ povedal predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR.

Pri tejto príležitosti
vytvorila KVRPS aj logo 70. výročia. Logo
tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa
komunistická moc snažila uhasiť a rehole i rehoľníkov zlikvidovať. Plameň
sa skladá z dvoch menších plamienkov, z ktorých jeden predstavuje
mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole) je zložený zo
17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ
plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a symbolizuje 24
zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo ŠTVORCA, ktorý symbolizuje
ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného
života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však
nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.

„Našim starším rehoľným
sestrám i bratom chceme v tomto roku ďakovať za ich vytrvalosť a
vernosť. Za to, že chránili horiaci plameň i s nasadením vlastného života,
a tak my môžeme stavať na ich vytrvalosti, odvahe, nepoddajnosti
a svedectve. Sme si vedomí významu
tejto udalosti, preto – aj keď práce a pastoračných činností je vždy dosť –
chceme sa stretnúť, spomínať, ďakovať, sláviť a aj takto vyjadriť postoj
k tejto udalosti – hlasom vďačnosti,“ hovorí sr. Jana Kurkinová, FMA,
tajomníčka KVRPS.

Konferencia bude počas roka
iniciovať realizáciu dvoch hlavných podujatí pri príležitosti tohto jubilea.
Prvým bude spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci jarného Zhromaždenia
KVRPS v Badíne 15. apríla 2020 za účasti pozvaných hostí. Druhým, verejnosti už
známym podujatím, bude Deň otvorených kláštorov II., ktorý sa uskutoční 20.
júna 2020 v jednotlivých komunitách rehoľných inštitútov po celom Slovensku. Prvý
ročník zanechal veľmi pozitívny ohlas, tak zo strany verejnosti, ako aj
samotných rehoľníkov. Ďalšie aktivity budú v kompetencii jednotlivých reholí.
Konferencia pripravuje počas roka ešte niekoľko iniciatív a sprievodných
podujatí pozostávajúcich z krátkych dokumentárne spracovaných výpovedí
svedkov či iných svedectiev, putovnej výstavy, výzvy „sviečka v okne“,
prípravy publikácie a podobne. O týchto bude postupne informovať na svojej
stránke www.kvrps.sk.

Symbolické otvorenie Roka vďačnosti sa uskutoční počas slávenia Dňa
zasväteného života, ktorý sa slávi každoročne na sviatok Obetovania Pána
(2. februára). Ide o stretnutie rehoľníkov so svojimi biskupmi
v jednotlivých diecézach. Tento rok bude počas nich prezentovaný
dokument k výročiu Barbarskej noci, autorkou ktorého je sr. Ivica
Kúšiková, SSpS, a P. Tomáš Gerboc, SVD.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí
73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú
svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac
o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk aj www.zasvatenyzivot.sk.

Peter Novák, KVRPS

Link na odkaz: https://kvrps.sk/2020/01/30/70-rokov-od-barbarskej-noci-likvidacia-klastorov-neznicila-reholny-zivot-na-slovensku/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie