Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

V sobotu, 1. februára 2020, sa rehoľníci Nitrianskej diecézi zúčastnili svätej omše v Katedrále svätého Emeráma v Nitre , ktorej predsedal otec biskup Mons. Viliam Judák.

Po svätej omši nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu k 70-temu výročiu snahy totalitného komunistického režimu o likvidáciu reholí v Československu od sr. Ivici Kušíkovej SSpS a P. Tomáša Gerboca SVD.
Po dokumente mal pre prítomných zasvätených a diecéznych kňazov prednášku spojenú s diskusiou P. Ján Štefanec SVD.

Prinášame článok z Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) o likvidáciu reholí v Československu:

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku.

Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové milície) mužské kláštory na Slovensku i v Čechách, a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, kárnych a preškoľovacích táborov. Pre starých a nevládnych rehoľníkov vytvorili samostatný kláštor – starobinec. Zásah voči reholiam dostal názov Akcia K. V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1200 rehoľníkov.

V závere leta, od 29. augusta bola spustená Akcia R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Zlikvidovaných bolo takmer 140 kláštorov a domov, pričom približne 2000 rehoľných sestier bolo sústredených a internovaných na nových miestach.

„Sedemdesiatka je významné jubileum a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani rodina, ktorú tvorí dnes takmer tritisíc rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na udalosti spred 70 rokov, ktoré znamenali snahu o likvidáciu rehoľného života v bývalom Československu. Preto chceme prežiť tento rok ako ROK VĎAČNOSTI, počas ktorého chceme v prvom rade ďakovať za vernosť a obetavosť mnohých našich bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Mnohí z nich zažili mnohé ťažkosti a útrapy rôzneho druhu. Chceme sa pozrieť na to, čo nám zanechali, čo odkázali, veď vďaka ich nasadeniu a obete sme tu dnes aj my, ktorí máme ďalej rozvíjať dar rehoľného života na Slovensku a takto pripravovať pôdu aj pre budúce generácie,“ povedal predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR.

Pri tejto príležitosti vytvorila KVRPS aj logo 70. výročia. Logo tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa komunistická moc snažila uhasiť a rehole i rehoľníkov zlikvidovať. Plameň sa skladá z dvoch menších plamienkov, z ktorých jeden predstavuje mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole) je zložený zo 17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a symbolizuje 24 zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo ŠTVORCA, ktorý symbolizuje ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.

„Našim starším rehoľným sestrám i bratom chceme v tomto roku ďakovať za ich vytrvalosť a vernosť. Za to, že chránili horiaci plameň i s nasadením vlastného života, a tak my môžeme stavať na ich vytrvalosti, odvahe, nepoddajnosti a svedectve. Sme si vedomí významu tejto udalosti, preto – aj keď práce a pastoračných činností je vždy dosť – chceme sa stretnúť, spomínať, ďakovať, sláviť a aj takto vyjadriť postoj k tejto udalosti – hlasom vďačnosti,“ hovorí sr. Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka KVRPS.

Konferencia bude počas roka iniciovať realizáciu dvoch hlavných podujatí pri príležitosti tohto jubilea. Prvým bude spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci jarného Zhromaždenia KVRPS v Badíne 15. apríla 2020 za účasti pozvaných hostí. Druhým, verejnosti už známym podujatím, bude Deň otvorených kláštorov II., ktorý sa uskutoční 20. júna 2020 v jednotlivých komunitách rehoľných inštitútov po celom Slovensku. Prvý ročník zanechal veľmi pozitívny ohlas, tak zo strany verejnosti, ako aj samotných rehoľníkov. Ďalšie aktivity budú v kompetencii jednotlivých reholí. Konferencia pripravuje počas roka ešte niekoľko iniciatív a sprievodných podujatí pozostávajúcich z krátkych dokumentárne spracovaných výpovedí svedkov či iných svedectiev, putovnej výstavy, výzvy „sviečka v okne“, prípravy publikácie a podobne. O týchto bude postupne informovať na svojej stránke www.kvrps.sk.

Symbolické otvorenie Roka vďačnosti sa uskutoční počas slávenia Dňa zasväteného života, ktorý sa slávi každoročne na sviatok Obetovania Pána (2. februára). Ide o stretnutie rehoľníkov so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach. Tento rok bude počas nich prezentovaný dokument k výročiu Barbarskej noci, autorkou ktorého je sr. Ivica Kúšiková, SSpS, a P. Tomáš Gerboc, SVD.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk aj www.zasvatenyzivot.sk.

Peter Novák, KVRPS

Link na odkaz: https://kvrps.sk/2020/01/30/70-rokov-od-barbarskej-noci-likvidacia-klastorov-neznicila-reholny-zivot-na-slovensku/


Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie