Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

10. augusta bol v Indii vysvätený Donie Ronald Sequeira SVD na kňaza. V jeho rodnej farnosti v Taccode v Indii ho vysvätil biskup Leo Cornelio SVD, biskup diecézy Bhopal. Sv. omša sa slávila v miestnom jazyku congeny, ktorý je jazykom kresťanov tej oblasti. Slávnosti vysviacky sa zúčastnilo asi 700 ľudí, z toho bolo 13 zo Slovenska.

  • Prítomných bolo 25 kňazov, z toho 18 verbistov z indickej provincie. Svojou prítomnosťou novokňaza podporil aj provinciál SVD z provincie Mumbai a rektor tamojšieho malého seminára. V týchto dňoch v tamojšej oblasti veľmi prší. Najbližší prítomní V nedeľu ráno o 8:00 má novokňaz Donie primičnú sv. omšu vo svojej rodnej dedine Taccode. Donnie prišiel v roku 2013 na Slovensko na misijnú prax a následne si dokončil štúdiá teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Donie sa narodil v roku 1987 v štáte Karnatka v  južnej  Indii rodičom Richardovi a Florine. Má dve sestry. Na základnú školu chodil do školy sv. Jozefa a štúdiá dokončil v roku 2003. Strednú školu, ktorá trvala 2 roky, vyštudoval v škole sv. Ruženca. Počas svojho detstva spoznal Boha a kresťanskú vieru pomocou každodenných modlitieb v rodine, katechéz a svätých omší. V roku 2005 sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova. Počas prvého ročníka formácie v malom seminári strávil čas štúdiom anglického jazyka. V druhom ročníku odišiel do strednej Indie na kurz s názvom „Spiritualita, integrácia a štúdium“. Po absolvovaní kurzu bol poslaný na bakalárske štúdium biotechnológie, ktoré úspešne absolvoval v roku 2010. V nasledujúcom roku bol poslaný do noviciátu a 10. júna 2011 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova. V nasledujúcich dvoch rokoch formácie sa venoval štúdiu indickej a západnej filozofie.V roku 2013 bol vybraný na OTP štúdium na  Slovensko. Počas prvého roka svojho pobytu na Slovensku trávil čas štúdiom slovenského jazyka a kultúry. V nasledujúcom roku pôsobil v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke. V roku 2015 začal študovať na Trnavskej univerzite v Bratislave a ukončil bakalárske štúdium v odbore Základy kresťanskej filozofie a kresťanskej teológie. V roku 2016 začal magisterské štúdium teológie. Jeho misijným určením je Provincia Chile.

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza