Aktuality

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

10. augusta bol v Indii vysvätený Donie Ronald Sequeira SVD na kňaza. V jeho rodnej farnosti v Taccode v Indii ho vysvätil biskup Leo Cornelio SVD, biskup diecézy Bhopal. Sv. omša sa slávila v miestnom jazyku congeny, ktorý je jazykom kresťanov tej oblasti. Slávnosti vysviacky sa zúčastnilo asi 700 ľudí, z toho bolo 13 zo Slovenska.

  • Prítomných bolo 25 kňazov, z toho 18 verbistov z indickej provincie. Svojou prítomnosťou novokňaza podporil aj provinciál SVD z provincie Mumbai a rektor tamojšieho malého seminára. V týchto dňoch v tamojšej oblasti veľmi prší. Najbližší prítomní V nedeľu ráno o 8:00 má novokňaz Donie primičnú sv. omšu vo svojej rodnej dedine Taccode. Donnie prišiel v roku 2013 na Slovensko na misijnú prax a následne si dokončil štúdiá teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Donie sa narodil v roku 1987 v štáte Karnatka v  južnej  Indii rodičom Richardovi a Florine. Má dve sestry. Na základnú školu chodil do školy sv. Jozefa a štúdiá dokončil v roku 2003. Strednú školu, ktorá trvala 2 roky, vyštudoval v škole sv. Ruženca. Počas svojho detstva spoznal Boha a kresťanskú vieru pomocou každodenných modlitieb v rodine, katechéz a svätých omší. V roku 2005 sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova. Počas prvého ročníka formácie v malom seminári strávil čas štúdiom anglického jazyka. V druhom ročníku odišiel do strednej Indie na kurz s názvom „Spiritualita, integrácia a štúdium“. Po absolvovaní kurzu bol poslaný na bakalárske štúdium biotechnológie, ktoré úspešne absolvoval v roku 2010. V nasledujúcom roku bol poslaný do noviciátu a 10. júna 2011 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova. V nasledujúcich dvoch rokoch formácie sa venoval štúdiu indickej a západnej filozofie.V roku 2013 bol vybraný na OTP štúdium na  Slovensko. Počas prvého roka svojho pobytu na Slovensku trávil čas štúdiom slovenského jazyka a kultúry. V nasledujúcom roku pôsobil v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke. V roku 2015 začal študovať na Trnavskej univerzite v Bratislave a ukončil bakalárske štúdium v odbore Základy kresťanskej filozofie a kresťanskej teológie. V roku 2016 začal magisterské štúdium teológie. Jeho misijným určením je Provincia Chile.

Donnie Sequeira vysvätený na kňaza

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie