Aktuality

DUCHOVNÉ CVIČENIA A SLÁVENIE JUBILEÍ SPOLUBRATOV

Od 24. do 29. septembra 2023 sa konali v Nitre na Kalvárii duchovné cvičenia pre členov Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Viedol ich P. Bartolomej Baráth, skúsený exercitátor, a zúčastnilo sa ho dvanásť verbistov. Téma bola zameraná na to, čo je verbistom blízke od čias zakladateľa SVD, sv. Arnolda Janssena, totiž trinitárny (trojičný) aspekt spirituality. P. Baráth predstavil na pozadí kontemplácie známej ikony A. Rubleva konkrétne podnety pre život v rehoľnom spoločenstve plynúce z tajomstva Najsvätejšej Trojice.

Na záver duchovných cvičení, na sviatok archanjelov, sv. Michala, Gabriela a Rafaela, si verbisti pripomenuli jubileá spolubratov slávené v prebiehajúcom roku. Traja verbisti, P. Štefan Gerboc, P. Ján Kušnír a P. Jozef Matis, si 8. septembra pripomenuli 40. výročie svojich rehoľných sľubov. Ďalší siedmi v rovnaký deň slávili 30 rokov od zloženia svojej rehoľnej profesie. Medzi jubilantov patril i P. Thomas Tulung, ktorý si 15. augusta pripomenul 25 rokov od prvých sľubov. Okrem nich v júni slávili svoje kňazské jubileá štyria spolubratia: P. Pavol Kruták 40 rokov kňazstva (12.6.) a traja – P. Jozef Strečka, P. Dušan Šimala a P. Peter Vagaš – zas kňazskú „dvadsaťpäťku“ (13.6.).  Nezabudlo sa ani na tých, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia svoje životné jubileá. Svätá omša, ktorej v bratskom kruhu prítomných spolubratov predsedal provinciál, sa tak niesla v postoji vďačnosti Bohu za duchovné dary, ktorými obdaroval nielen jubilujúcich, ale i všetkých tých, ktorým svojou službou dokázali sprostredkovať a naďalej prinášajú Božie slovo a svedectvo o Božej láske.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie