Duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných študentov UPeCE BA.

Duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných  študentov UPeCE BA.

V dňoch 19.až 22. septembra 2019 sa v Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii uskutočnili duchovné cvičenia pre bývalých a súčasných študentov bratislavského UPeCE.

Mottom duchovných cvičení bol citát zo sv. písma “Ustavične sa radujte v Pánovi!” (Flp 4,4). Exercitátor P. Igor Kráľ SVD nás počas týchto dní sprevádzal vo svojich príhovoroch postavou sv. Pavla. Pavlov životný pribéh nás inšpiroval k obnoveniu sa v horlivosti vo viere a k vernejšiemu nasledovaniu Krista v našich konkrétnych životných situáciach. Po každej prednáške bol vytvorený priestor na modlitbu a zamyslenie. Okrem samotných prednášok boli v programe zahrnuté aj ďalšie aktivity ako sú adorácia a krížová cesta. Celý program prebiehal v silenciu, ktoré ponúkalo priestor na vnútorné stíšenie sa, čo prispelo k lepšiemu načúvaniu Božiemu hlasu. Bolo pre nás darom zažiť tento privilegovaný čas duchovných cvičení a ďakujeme P. Igorovi za jeho službu.

Text pripravila Veronika Pétiová.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.