Aktuality

Dve percentá pre misijné projekty

Dve percentá pre misijné projekty

Sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v horších sociálnych pomeroch a nemôžu sa zapojiť do niektorých aktivít. Sme Vám vďační, za pomoc, ktorú nám poskytujete pre našu činnosť tým, že poukazujete 2% resp. 3% z Vašich daní, ktoré ste odviedli štátu.

Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň, preto sme Vám vďační, ak sa rozhodnete  venovať tieto 2% pre našu činnosť. V roku 2017 to bolo celkom  11 742,28 EUR.

V minulom roku sme použili 9 510,41Eur na tieto projekty:

  1. Podpora výchovy a štúdií našich seminaristov v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave-Petržalke. Na Slovensku máme vo formácii 8 bohoslovcov pripravujúcich sa na misijné pôsobenie vo svete. Na teologické štúdia prichádzajú k nám mladí spolubratia z iných kontinentov.
  2. Jazykový kurz v Írsku. Vďaka Vašej podpore môžeme poslať niektorých seminaristov na šesťtýždňový jazykový kurz angličtiny do Írska. Angličtina je popri španielčine hlavným úradným jazykom našej Spoločnosti a znalosť angličtiny je predpokladom pre účinnejšie pôsobenie našich misionárov v budúcnosti.
  3. Vydávanie časopisu „Mladý misionár“. Naši seminaristi v časopise, ktorý vychádza trikrát ročne informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným témam. Seminaristi spravujú rovnomennú internetovú stránku, kde informujú z diania v seminári.
  4. Podpora letného programu pre stredoškolskú mládež pod názvom „Misijné prázdniny“. Sú to letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť s  rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2016 sa konali Misijné prázdniny v Nitre a Košiciach.
  5. Miništrantstký tábor, ktorý sa konal minulý rok v Bratislave v Mlynskej doline. Zúčastnilo sa ho 70 chlapcov z rozličných kútov Slovenska i Moravy.

Za vašu pomoc pri realizácii uvedených projektov, Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. To že sa nám ich podarilo zorganizovať, máte na tomto veľký podiel aj Vy.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

 

 

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie