Dve percentá pre misijné projekty

Dve percentá pre misijné projekty

Sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v horších sociálnych pomeroch a nemôžu sa zapojiť do niektorých aktivít. Sme Vám vďační, za pomoc, ktorú nám poskytujete pre našu činnosť tým, že poukazujete 2% resp. 3% z Vašich daní, ktoré ste odviedli štátu.

Viacerí sa uchádzajú o Vašu priazeň, preto sme Vám vďační, ak sa rozhodnete  venovať tieto 2% pre našu činnosť. V roku 2017 to bolo celkom  11 742,28 EUR.

V minulom roku sme použili 9 510,41Eur na tieto projekty:

  1. Podpora výchovy a štúdií našich seminaristov v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave-Petržalke. Na Slovensku máme vo formácii 8 bohoslovcov pripravujúcich sa na misijné pôsobenie vo svete. Na teologické štúdia prichádzajú k nám mladí spolubratia z iných kontinentov.
  2. Jazykový kurz v Írsku. Vďaka Vašej podpore môžeme poslať niektorých seminaristov na šesťtýždňový jazykový kurz angličtiny do Írska. Angličtina je popri španielčine hlavným úradným jazykom našej Spoločnosti a znalosť angličtiny je predpokladom pre účinnejšie pôsobenie našich misionárov v budúcnosti.
  3. Vydávanie časopisu „Mladý misionár“. Naši seminaristi v časopise, ktorý vychádza trikrát ročne informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným témam. Seminaristi spravujú rovnomennú internetovú stránku, kde informujú z diania v seminári.
  4. Podpora letného programu pre stredoškolskú mládež pod názvom „Misijné prázdniny“. Sú to letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť s  rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2016 sa konali Misijné prázdniny v Nitre a Košiciach.
  5. Miništrantstký tábor, ktorý sa konal minulý rok v Bratislave v Mlynskej doline. Zúčastnilo sa ho 70 chlapcov z rozličných kútov Slovenska i Moravy.

Za vašu pomoc pri realizácii uvedených projektov, Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. To že sa nám ich podarilo zorganizovať, máte na tomto veľký podiel aj Vy.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

 

 

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.