Fotokroniky

25 ROKOV OD KŇAZSKEJ VYSVIACKY PIATICH NAŠICH SPOLUBRATOV

V piatok 14. júna 2024, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, slávili ďakovnú sv. omšu pri 25 výročí prijatia kňazskej vysviacky piati naši spolubratia – pátri František Kantár, Rastislav Kršák, Pavel Kobliha, Martin Štefanec a Stanislav Krajňák. Kňazskú vysviacku prijali z rúk otca kardinála Jána Chryzostoma Korca v Nitre na Kalvárii 6. júna 1999.
V kázni sa oslávencom prihovoril provinciál, P. Marek Vaňuš, ktorý ich povzbudil, aby boli i naďalej dobrými strážcami daru, ktorý kňazskou vysviackou prijali a aby ho dobre a verne využívali pri svojej dennej službe Bohu i spoločenstvu, pre ktoré boli ustanovení ako pastieri. Páter Marek použil i príklad postavu proroka Eliáša, z prvého čítania, ktorý síce očakával veľkolepý príchod Pána, no Pán prišiel v tichu jemného vánku – „hlasu jemného ticha“. Tým poukázal, že Boh nás neustále učí, rovnako ako Eliáša, aby sme prehodnocovali naše vlastné presvedčenia a predstavy o Bohu i o tom, ako sa nám Boh prihovára. Lebo On sa často vie prihovoriť aj v „zmätenom tichu tých, čo sú v neregulárnych situáciách, trápnom tichu tých, čo si uvedomujú, že nás vyrušujú – azda nevhod lebo žiadajú niečo, čo pre nás nie je hneď ľahké. Možno v prosebnom tichu tých, čo majú nádej, že vyjdeme zo svojej pohodlnosti…“
Po sv. omši sa oslávenci stretli s prítomnými spolubratmi, hosťami i farníkmi v aule Misijného domu Matky Božej na spoločnom agapé.

Text: Mediálny tím SVD Foto: Mediálny tím SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie