Fotokroniky

FOTOKRONIKA: AKOLYTÁT 2021

V Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave počas svätej omši 17.12.2021 prijal frt. Peter Nguyen Van Luong SVD, študent 3. ročníka Teologickej fakulty, ministérium akolytátu z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD.

Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po službe lektora. Mimoriadny značí, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sväté prijímanie zaniesť chorým a starým, ako aj počas svätej omše, ak je pastoračná potreba.

Páter provinciál v kázni povedal, že tak ako majster dokáže zahrať aj na starých hudobných nástrojoch niečo pekné, tak aj Boh si v Ježišovom rodokmeni použil nedokonalých a hriešnych ľudí, aby nám daroval Krista. Pripomenul slová Svätého Otca: „Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri.“ Všetci sme tak pozvaní zapojiť sa do budovaní sveta, ktorý Boh nezavrhol, ale chce z neho čosi pekné vytvoriť. Sme pozvaní zapojiť sa do týchto dejín, aby sme boli ako dobré nástroje, na ktorých sa bude Bohu ľahšie hrať. Na záver páter provinciál vyzval k modlitbe za brata Petra, aby sa aj on zapojil do týchto dejín uprostred tohto sveta a bol otvorený na Božie pôsobenie.

Správu pripravil: frt. Dávid Kancian SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie