Fotokroniky

HODY V UPECE BRATISLAVA

Bratislavské Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) oslávilo sviatok svojho patróna, sv. Jozefa Freinademetza.

V nedeľu 28. januára 2024, práve vo výročný deň smrti – či narodenia pre nebo, slávil v UPeCe hodovú sv. omšu provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, P. Marek Vaňuš. Na sv. omši boli prítomní i pátri Igor Kráľ SVD (správca) a Tomáš Gerboc (kaplán), diakon Dávid Kancián a seminaristi rehole verbistov na Slovensku.

Provinciál verbistov sa prihovoril študentom a ostatným prítomným veriacim, pričom vyzdvihol slovo „KÓD“. Písmeno „K“ predstavuje slovo koreň – korene. A mať pevné ukotvenie, zakorenenie, je potrebné nie len pre strom, ale i pre každého veriaceho kresťana. A korene, aby rástli, pevneli, je potrebné zalievať, vyživovať. Aj našu vieru teda musíme živiť osobným vzťahom s Kristom; no zároveň sa i pýtať, kde mám svoje korene a k čomu ma vedú. Písmeno „O“ predstavuje odvahu. Odvaha nie je o sile, ale o ochote a odvahe kráčať životom s vierou a svedčiť o nej, ukázať vieru a smerovanie k svätosti, v konkrétnom skutku. Nebáť sa byť hoc i baránkom uprostred vlkov. Tretie písmeno, „D“ predstavil ako prvé písmeno slova dialóg. Dialóg požehnania, ktoré prinášam kamkoľvek idem. Dialóg pokoja, ktorý prichádza so mnou a ktorý mám ja sám v sebe. A i samotné naplnenie misie je o tom, že kráčame spolu, a aby sme mohli kráčať spolu, musíme viesť dialóg, v rešpekte a láske k druhému. V závere zhrnul, že toto je „kód misionára“: koreň, ako osobný vzťah s Kristom; odvaha, nebáť sa byť hoc i baránkom a dialóg, ako rešpekt k druhým.

                 V závere sv. omše, v rámci oznamov, predstavil P. Igor termín a miesto septembrovej púte po stopách Panny Márie a apoštolov v Turecku, ako i kampaň „… staň sa aj Ty patrónom UPeCe“ (pozri: https://www.upc.uniba.sk/stan-sa-aj-ty-patronom-upece/)

Po sv. omši sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa konalo spoločné agapé.

Príhovor si v neskrátenej podobe môžete vypočuť tu:

Text pripravil: P. Tomáš Gerboc SVD

foto: Vladimír Kubica

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie