Fotokroniky

JUBILEUM na univerzitnej pôde

Už dvadsaťpäť rokov slúži Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline univerzitným študentom a nielen im.
Za toto dielo prišli poďakovať slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi študenti, absolventi a mnohí podporovatelia tohto dobrého diela v nedeľu 29.1.2023 na sviatok patróna centra sv. Jozefa Freinademetza.
Tento misionár z rehole verbistov, pôvodom Ladín /dnešná Alta Badia v Taliansku/ bol misionárom v Číne, kde napriek počiatočným ťažkostiam zaoral hlbokú brázdu medzi domorodým obyvateľstvom, ktorému odovzdal radostné posolstvo Evanjelia. Jeho pamätnými slovami: “ reč lásky je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia” dodnes inšpiruje mnohých, ktorí hľadajú plnosť života. Práve univerzitné pastoračné centrum chce pomáhať študentom žiť život v plnosti a starať sa o ich integrálny rast. Touto službou každoročne znova a znova pomáha rásť stovkám mladých ľudí, ktorí sa budú môcť plnohodnotne zapojiť do spoločenského, kultúrneho a náboženského života.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský vyzdvihol vo svojej homílii prínos tejto služby pre cirkev a spoločnosť a povzbudil prítomných k vďačnosti za tento dar, mimoriadny projekt pre mladých, ktorý vďaka pátrovi Milanovi Bubákovi a Mons. Františkovi Rábekovi sa začal šíriť aj do ďalších univerzitnych miest po Slovensku.
Kňazi z rehole verbistov, ktorí slávia svoju storočnú prítomnosť na Slovesku tak jednu štvrtinu pastoračného pôsobenia venujú akademickej mládeži, ktorá je a bude nositeľom a pokračovateľom hodnôt, ktoré sú pre našu spoločnosť kľúčové, ako to vo svojom príhovore zdôraznil aj zastupujúci minister školstva Ján Hvorecký.
Slávnosť pokračovala besedou o zrode, začiatkoch a nasmerovaní centra, krátkym divadelným predstavením študentského divadla Christofer a radostným Agapé.

Text: P. Ján Štefanec SVD

foto: Anička Guthrie, Člověk a Víra, z.s.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie