Fotokroniky

MISIE VO FARNOSTI LEDNICA VRCHOLIA

Do farnosti Lednica, filiálka Kvašov zavítali misionári verbisti na ľudové misie takmer po šesťdesiatich rokoch.
Pátri Thomas Tulung a Ján Štefanec zo Spoločnosti Božieho Slova sa prihovárajú veriacim, navštevujú žiakov v škole, vysluhujú sviatosti v kostole, ale aj u chorých v ich domácnostiach a pozývajú tak všetkých k obnove duchovného života. Radostná zvesť Evanjelia je určená pre každého človeka a je na jednotlivcovi, či sa pre ňu otvorí a bude spolupracovať s Božou milosťou, ktorú možno prijať kedykoľvek, či sme mladí alebo v pokročilom veku.
Vo farnosti Lednica je veľa krásnych miest, prekrásna príroda, mnoho významných dejinných míľnikov a veľký ľudský potenciál, ktorý je súčasťou bohatstva celej cirkvi. Želáme duchovnému otcovi Ľubomírovi Bolovi a jeho farníkom aby vytrvali jednak v práci na zveľaďovaní kostola a jeho okolia, ako aj na rozvoji náboženského života farnosti. Boh Vám žehnaj!

Správu pripravil: P. Ján Štefanec SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie