Fotokroniky

MLÁDEŽ VO VEĽKÝCH KARLOVICIACH NA MORAVE

„Mládežníci“ vo farnosti vo Veľkých Karloviciach na Morave, ktorú spravujú verbisti, existujú už dlhšie. Veľkosť tohto spoločenstva sa stále mení, ale navštevuje ho asi 15 – 20 mladých ľudí z farnosti, od študentov až po pracujúcich. Nie je to len uzavretý okruh ľudí, takže sa niekedy pridávajú aj mladí ľudia z okolitých farností. Títo sa pravidelne raz mesačne stretávajú v pastoračnom centre – „pastoráku“, kde spolu trávia popoludnie a večer. A čo vlastne robíme? Predovšetkým je to stretnutie s priateľmi a s Bohom. Počúvanie a učenie sa jeden od druhého, zdieľanie skúseností alebo len byť s ostatnými a tráviť spolu čas. Celý program je však hlavne o tom, aby mladí ľudia spolu sa stretli. Väčšinou sa hrajú hry a spieva sa, mnohí si prinesú aj nejaké občerstvenie, objednajú si pizzu a len tak sa rozprávajú. Pravidelnou súčasťou programu je však Lectio Divina, teda čítanie Svätého písma a rozjímanie nad ním. Často sa to vyvinie do diskusie, v ktorej sa navzájom dopĺňajú v tom, ako to pochopili a ako ich to ovplyvnilo. Je tu aj samozrejme priestor na modlitbu. Ďakujeme svojmu Pánovi, prednášame prosby alebo vzdávať Mu vďaky. Niekedy je duchovný program sprevádzaný aj adoráciou a každé stretnutie sa končí kresťanským filmom. Hlavným cieľom je teda priblížiť mladých ľudí k Bohu, aby dokázali otvoriť svoje srdcia, naučili sa počúvať a odovzdať sa mu. Ako každá komunita, aj táto stále rastie a má priestor na zlepšenie a rozvoj. Mladí ľudia sa stále snažia rozvíjať a udržiavať toto spoločenstvo a je to ich spoločné Božie dielo, ktoré s Božím požehnaním bude naďalej prinášať ovocie.

Text pripravila: Magdaléna Vašutová

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie