Fotokroniky

MLADÍ Z UPC V RUMUNSKU

Od 24.juna sa mladí z bratislavského Univerzitného  pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza vybrali do slovenských dedín v Rumunsku.

Tri skupiny mladých sa tak v troch slovenských dedinách Boromlak (24.6.-5.7.), Bodonoš a Gemelčíčka (6.7.-21.7.) venuje zvlášť  spoločenstvám detí a mládeže. Skupinu 25 študentov z UPeCe sprevádzajú pátri Tomáš Gerboc a Igor Kráľ.

V dedinách Boromlak a Bodonoš sa program pre deti nesie v duchu dobrých skutkov a skutkov milosrdenstva. Mládež sa na spoločných stretnutiach oboznamuje s biblickými postavami, od ktorých sa vieme naučiť veľmi dôležitým životným pravdám a postojom.

Na Gemelčíčke v rámci týždenného tábora venujú piatim jazykom lásky, cez ktoré sa učíme komunikovať a oceniť hodnotu druhého človeka.

Všetky podujatia prebiehajú v spolupráci s podporou miestnych duchovných správcov farnosti a s požehnaním diecézneho biskupa Ladislava v Oradey, ktorého skupinka mladých misionárov z Boromlak osobne navštíviť.

V rámci pobytu sa mladí zúčastnili aj miestneho odpustu na Novej Huti, pri príležitosti slávnosti svätých Cyrila a Metoda, patrónov farnosti. Slávnostným kazateľom bol páter Igor, ktorý ľudí zo slovenských farností povzbudil, aby žili svoje poslanie byť učeníkmi misionármi, v realite svojho života.

Vďační za Vaše modlitby 

Mladí z UPeCe, pátru Tomáš a Igor

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie