Fotokroniky

OTVORENIE 19. GENERÁLNEJ KAPITULY SVD V NEMI, 16. JÚNA 2024

Náš zakladateľ sv. Arnold Janssen, ktorý si veľmi uctieval Najsvätejšie srdce Ježišovo, vybral 16. jún 1875 za deň, keď podpísal kúpnu zmluvu na svoj prvý misijný dom v Steyli a spolu so svojimi spoločníkmi sa zasvätil Božskému Srdcu. Tento deň sa považuje akoby sa „duchovné“ narodeniny Spoločnosti Božieho Slova (SVD).  

Práve tento deň – 16. jún 2024 – bol zvolený za deň otvorenia 19. generálnej kapituly SVD. Generálna kapitula je zasadnutie zástupcov celej SVD a má najvyššiu vnútornú zákonodarnú moc. Na terajšej kapitule, ktorá sa koná v centre Ad Gentes v talianskom mestečku Nemi pri Ríme, sa zišlo celkovo 153 účastníkov z 31 krajín, zastupujúcich takmer 6000 členov SVD, pôsobiacich na všetkých kontinentoch. V uvedenom počte je 120 účastníkov s hlasovacím právom, dve zástupkyne Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého, štyria laickí partneri, pozorovatelia a zabezpečovací tím SVD. Na kapitule sa zúčastňujú aj traja Slováci: P. Marek Vaňuš, provinciál Slovenskej provincie, P. Peter Dikoš, generálny prokurátor a P. Peter Dušička, koordinátor pre duchovnú animáciu.

Kapitula začala inauguračnou svätou omšou, ktorú celebroval generálny predstavený Paulus Budi Kleden SVD. Po nej budú nasledovať dva dni duchovnej obnovy, čím sa akoby položí „duchovný základ“ pre toto mesačné podujatie.

Téma kapituly: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi” (Mt 5, 16) – verní a tvoriví učeníci v zranenom svete“ má viesť účastníkov k reflexii a rozlíšeniu toho, ako je SVD pripravená žiť svoje poslanie v nasledujúcich rokoch. Jedným z významných momentov generálnej kapituly bude audiencia so Svätým Otcom Františkom 28. júna v „Sala Clementina“ vo Vatikáne.

Na programe kapituly je aj voľba nového generálneho predstaveného a jeho rady, vypracovanie vyhlásenia kapituly, ktoré načrtne plán Spoločnosti na nasledujúcich šesť rokov, ako aj prijatie konkrétnych záverov a odporúčaní.

Prosíme o modlitby za generálnu kapitulu, aby Duch Svätý, ktorý je prameňom a zdrojom svätosti Cirkvi ako aj jej misijného poslania, viedol účastníkov kapituly po ceste vydávanie svedectva o svetle v súčasnom zranenom svete.

Z Nemi pozdravujú

Peter Dušička a Marek Vaňuš

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie