Fotokroniky

PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV DO MISIJNEJ RODINY

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice bolo počas svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre prijatých do Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova päť nových členov. Hlavným celebrantom bol rektor Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre P. Ján Kušnír SVD, svätú omšu koncelebroval správca farnosti Nitra – Kalvária P. Igor Kráľ SVD. Noví členovia boli oficiálne prijatí do Misijnej rodiny SVD zložením prísľubov, ktorými vyjadrili svoju ochotu, dobrú vôľu pracovať na sebe, svojom posvätení a šírením misijnej myšlienky. V duchovnom zmysle sa stali súčasťou rodiny Spoločnosti Božieho Slova. Ako laickí misionári chcú mať účasť na šírení Božieho slova, evanjelizácii a podpore misií a misionárov SVD. Tento výnimočný deň vyvrcholil slávnostným obedom v Misijnom dome Matky Božej v Nitre, na ktorý boli pátrami verbistami pozvaní všetci noví členovia aj so svojimi rodinami.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie