Fotokroniky

STRETNUTIE BISKUPOV S LAIKMI, ZASVÄTENÝMI A KLERIKMI V NIMNICI

V dňoch 25.-26.1. sa konalo v kúpeľoch Nimnica pri Púchove siedme stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi. Nadväzujúc na to minuloročné sa i tohoročné ťažisko stretnutia sústredilo na prebiehajúci proces synody. Téma znela: „Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje“. Prostredníctvom práce v 16 skupinách sa takmer 180 účastníkov z radov biskupov, rehoľníkov a rehoľných sestier, členov inštitútov apoštolského života, kňazov, diakonov či laikov zamýšľalo nad vybranými kapitolami súhrnnej správy zo synody, ktorá prebiehala v októbri minulého roka v Ríme. Vzácnym bolo svedectvo dvoch biskupov, Marka Forgáča a Milana Lacha, ktorí sa zasadaní v Ríme osobne zúčastnili. Vrcholom druhého dňa bolo slávenie Eucharistie spolu s nunciom, Mons. Nicolom Girasolim, ktorý dynamickým spôsobom vyzdvihol dva dôležité prvky v procese synodálneho kráčania: identitu a kreativitu; vedomie vlastnej identity, ktorá poskytuje priestor rozmanitosti, a úsilie o kreativitu, ktoré sa neobzerá neustále za minulosťou. Výstupom celého stretnutia, ktoré sa nieslo v atmosfére vzájomného počúvania a zdieľania, bolo formulovanie kľúčových slov v oblastiach, ktoré sa svojou aktualitou dotýkajú života Cirkvi na Slovensku, medzi nimi napríklad úloha ženy, zasvätených či kňazov, diakonov, ale aj biskupov. Hovorilo sa tiež o synodálnom prístupe k formácii, o misii v digitálnom prostredí, o charaktere načúvajúcej a sprevádzajúcej Cirkvi. Za verbistov sa stretnutia zúčastnili P. Ján Kušnír a P. Marek Vaňuš.

Správu pripravil: P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Foto: SVD archív

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie