Fotokroniky

UKONČENIE FARSKEJ SYNODY PRI MISIJNOM DOME SV. ARNOLDA JANSSENA

V nedeľu dňa 22.5.2022 sa uskutočnilo oficiálne ukončenie diecéznej fázy SYNODY vyhlásenej svätým otcom v októbri 2022 na úrovni spoločenstva pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena.

Tak, ako sme 20.2.2022 sv. omšou spustili fázu stretávania sa a načúvania, tak sme ju rovnako sv. omšou o 10:00h formálne ukončili. Počas nej sa páter rektor Johny prihovoril ľuďom a stručne zhrnul obdobie stretávania sa 15 moderátorov so svojimi skupinkami, ako aj vyzdvihol synodálny rozmer a príspevok pre všetkých, aj pre tých, ktorí neboli súčasťou skupiniek.

Potom nasledovala tradičná káva, ale tentokrát veľkolepo, v záhrade misijného domu, kde sa okrem nej podával aj fantastický guláš pripravený našimi tradičnými „kuchármi“ Ľubošom a Jožkom, za tútorstva pátra rektora, ktorý už o 06:25 cez WhatsApp informoval svojich „farníkov“ o tom, aký skvelý guláš sa chystá…

Počas agapé páter rektor osobne, prostredníctvom verejného ozvučenia a s malým darčekom, poďakoval všetkým zúčastneným moderátorom a koordinátorom za ich aktívnu prácu a vedenie ľudí v skupinkách počas celých troch mesiacov.

Koordinátori taktiež poďakovali pátrovi Johnymu za jeho aktívny prístup, vzbudenie a podporu celej synodálnej cesty, počúvanie Svätého otca a načúvanie Duchu Svätému. Počas tých troch mesiacov mali koordinátori možnosť zistiť, že nie je samozrejmé mať takúto aktívnu podporu a vytvorený priestor pre stretávanie sa, vyjadrovanie, načúvanie. V mnohých farnostiach, či už v Bratislave alebo aj v iných diecézach na Slovensku nemali účastníci synody takúto podporu svojho duchovného predstaveného. O to viac si tento dar všetci vážime!

Teraz nastáva čas pre moderátorov, aby do 29.5.2022 spracovali záverečné správy za svoje skupinky, odovzdali ich koordinátorom a tí spracovali súhrnnú správu pre arcidiecézu, ktorú do 15.6.2022 po preskúmaní a odobrení pátrom rektorom pošlú diecéznemu koordinátorovi.

Plody z tejto etapy synodálneho procesu chceme spolu s bratmi preskúmať a navrhnuté oblasti na zlepšenie, posun, či rozbehnutie prípadných ďalších nových aktivít využiť v blízkej aj ďalekej budúcnosti a vytvárať tak stále otvorené dvere a srdcia pre všetkých, ktorí zavítajú do misijného domu.

Za koordinátorov pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena,

Monika Kušnírová Grambličková

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie