Fotokroniky

V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE V NITRE OSLÁVILI 32. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Pri príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej a s tým spojeného slávenia 32. svetového dňa chorých, celebroval v nedeľu 11. februára 2024 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s nemocničnými kaplánmi P. Petrom Vagašom SVD a P. Pavlom Koblihom SVD sv. omšu v kaplnke sv. Alžbety Uhorskej v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre za účasti veriacich, medzi ktorými boli aj chorí, trpiaci, ale aj lekári a zdravotníci.

Svätú omšu pri tejto príležitosti biskup Viliam preto obetoval za chorých, starých, ale aj lekárov, zdravotníkov, či dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o zdravie človeka. Aj vo svojom príhovore biskup Viliam uvažoval nad zmyslom a významom choroby v živote človeka a nad myšlienkami z posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých na tému pod názvom „Nie je dobre byť človeku samému“. V závere príhovoru zacitoval z posolstva niekoľko myšlienok medzi inými aj nasledovné: „Chorí, slabí a chudobní sa nachádzajú v srdci Cirkvi a musia byť aj v centre našej ľudskej pozornosti a pastoračnej starostlivosti. Nezabúdajme na to! A zverme sa Najsvätejšej Panne Márii, Uzdraveniu chorých, aby sa za nás prihovárala a pomáhala nám byť tvorcami blízkosti a bratských vzťahov“. Vyzval zároveň prítomných, aby si aj v duchu evanjelia a slov pápeža Františka vyprosovali silu, aby to spoločne dokázali každý podľa situácie v ktorej sa nachádzajú a v službe, ktorú konajú.

Počas sv. omše vyslúžil biskup Viliam spolu s kňazmi prítomným veriacim sviatosť pomazania chorých. V závere liturgickej slávnosti biskup Viliam ako dar na poďakovanie za priazeň chorým a ich službu v nemocnici od P. Pavla Koblihu SVD obdržal vlastnoručne namaľovaný obraz korábu na šírom mori symbolizujúceho Cirkev a Ježiša Krista ako záchrancu ľudí.

Svetový deň chorých ustanovil svätý Ján Pavol II. v roku 1992. Ako napísal v ustanovujúcom apoštolskom liste, tento deň je „osobitným časom modlitby a delenia sa, obetovania utrpenia pre dobro Cirkvi a pripomína každému, aby videl vo svojom chorom bratovi či sestre tvár Krista, ktorý svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykonal spásu ľudstva“. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch.

Text a foto prevzaté z Facebooku Biskupského úradu v Nitre: @Biskupstvo Nitra

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie