Fotokroniky

V SLOVENSKEJ FARNOSTI V PRAHE DISKUTOVALI O OBETIACH NENÁVISTI

O rodine Munkovcov sa hovorilo na pôde Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe. V stredu 15. mája 2024 tam zorganizovali diskusný večer na tému rasových perzekúcií a obetí nenávisti. Hosťami boli historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a historik z rehole verbistov páter Tomáš Gerboc, ktorý je univerzitným kaplánom v Bratislave a v minulosti bol členom historickej komisie diecéznej fázy procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov.

Na podujatí, ktoré zapadá do rámca Roka Tomáša Munka s mottom „Svedectvo viery hojí rany“, sa pozornosť sústredila na témy ako prijatie židovského kódexu, holokaust, či udeľovanie ocenenia Spravodlivý medzi národmi.

Večerný program sa začal svätou omšou v pražskom kostole sv. Jindřicha a Kunhuty. Páter Tomáš Gerboc SVD v homílii poukázal na dôležitosť načúvania Duchu Svätému, s pomocou ktorého dokážeme budovať jednotu s Bohom, ľuďmi i spoločnosťou. Načrtol aj príbeh rodiny Munkovcov, ktorí svojím životom prepojili židovstvo s kresťanstvom.

V priestoroch fary sa na prednáške a diskusii stretli tri desiatky prevažne mladých ľudí zo Slovenska. V spoločnom dialógu odkrývali historici František Neupauer a Tomáš Gerboc pojmy súvisiace s holokaustom. Priblížili rok 1941, keď na území Francúzska došlo k prijatiu protižidovským opatrení a k deportáciám občanov židovského pôvodu. V tom istom roku bol na Slovensku dňa 9. septembra prijatý tzv. židovský kódex.

Účastníci spoločne pracovali s textom židovského kódexu ako historickým prameňom. Diskutovali o tom, ako kódex bránil Židom šoférovať auto, vlastniť lístok na rybolov, no rovnako otvorili i tému ako bol tento zákon namierený aj voči občanom slovenskej národnosti. Manželstvo s príslušníkom židovského národa automaticky posúvalo Slováka, či Slovenku na úroveň Židov a vzťahovali sa na nich rovnaké opatrenia.

Prítomní hľadali odpovede na otázky príčin nenávisti. Čo znamenali prezidentské výnimky? Neboli rovnako segregačné ako perzekúcie voči duševne chorým ľudom? Urobil sa výber, kto môže ostať na území Slovenska a kto bude deportovaný. Ako môžeme chápať výrok „kto zachráni jedného človeka, zachráni cele ľudstvo“? Čo sa spája s ocenením „spravodlivý medzi národmi“?

Príbeh Munkovcov podrobnejšie priblížil Tomáš Gerboc: ich príklad rodinného života i objavenie túžby manželov Munkových ísť cestou vstupu do Katolíckej cirkvi, pričom táto cesta nebola vôbec jednoduchá. Manželia Munkovci museli napr. splniť podmienku, že ak chcú prijať sviatostne manželstvo, majú istý čas žiť v oddelených domácnostiach. Ich životný príbeh je príbehom obetí nenávistných zákonov a skutkov namierených dokonca voči vlastným obyvateľom. Rovnako je aj príbehom vernosti ideálom viery.

Plnohodnotne žité kresťanské povolanie členov rodiny Munkovcov otváralo cestu k objaveniu tajomstva viery u ich súčasníkov, napr. významného lekára a spisovateľa Pavla Straussa. Aj kňaz Edmund Peter Bárdoš vydal svedectvo, že v čase, kedy si on sám zúfal, František a Tomáš mu boli v koncentračnom tábore príkladom a vzorom dôvery a odhodlania. Uprostred ničoty a beznádeje rozjímali o ôsmich blahoslavenstvách.

Páter Tomáš Gerboc vyzdvihol dva aspekty života kandidátov blahorečenia, ktoré môžu byť vzorom a príkladom pre ľudí dnešných čias. Otec rodiny František Munk je príkladom obetavého otca, spravodlivého a poctivého vedúceho pracovníka. Jezuitský novic Tomáš je príkladom pre mladých v rozhodnutí sa pre nasledovanie evanjelia. Jeho rehoľný spolubrat, neskorší kardinál Korec, často zdôrazňoval príklad jeho charakteru a mučeníckej smrti.

Správca slovenskej farnosti v Prahe duchovný otec Zoltán Balga poďakoval prítomným a povedal:

„V dnešný deň (15. máj – pozn. red.) sme v prosbách počas svätej omše pamätali na slovenského premiéra. Vnímame, že téma nenávistí v slovách i v skutkoch je bohužiaľ aktuálnou témou i dnešných dní. Som vďačný pátrovi Tomášovi a historikovi Ústavu pamäti národa Františkovi Neupauerovi za ich odborný pohľad na náročné obdobie našich dejín a odkrývanie inšpirujúceho príbehu ich menovcov otca Františka a novica Tomáša Munka.“

Text: Spoločnosť Ježišova, František Neupauer, Mediálny tím SVD Foto: FB Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie