Fotokroniky

VENI SANCTE V UNIVERZITNOM PASTORAČNOM CENTRE V BRATISLAVE

V stredu 4. októbra sa v Univerzitnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave konalo slávnostné Veni Sancte, spojené so vzývaním Ducha Svätého pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2023/2024.

Svätú omšu, počas ktorej spoločne všetci prítomní kňazi, bohoslovci Spoločnosti Božieho Slova a niekoľko stoviek študentov, vzývalo Božieho Ducha – Ducha Svätého – aby zoslal svoje dary, celebroval apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli. Prítomní boli i ďalší kňazi, provinciál Spoločnosti Božieho Slova – P. Marek Vaňuš SVD, správca UPeCe, P. Igor Kráľ SVD, kaplán UPeCe P. Tomáš Gerboc SVD, misionár SVD pôsobiaci na Kube, P. Michal Vrták SVD, Rastislav Zelenay (vedenie kurzov v UPeCe BA) a Antonín Lukeš M.Id. (pastorácia na internátoch Mladá garda).

Nuncius, Mons. Girasoli sa prihovoril hneď v úvode všetkým študentom plný horlivosti v slovenčine a v tom istom osobnom nasadení a srdečnosti pokračoval vo svojej homílii, kde zvýraznil predovšetkým dva dôležité aspekty života každého kresťana: pamätať na to, že nie sme tým, čo máme, ale sme a máme byť tými, ktorí sa delia o to, čo majú. Druhým dôležitým aspektom je, podľa nuncia, dívať sa na druhých nie s pohľadom upretým na to, čo robia, ale s pohľadom, ktorý je zameraný na to, kým ľudia okolo nás sú – a sú ľuďmi, ktorých Boh miluje, ľuďmi, o ktorých Boh bojuje.

Po svätej omši prebiehal v pastoračnom centre program, ktorý zabezpečili jednotlivé tímy v centre pôsobiace. Najskôr sa tímy (spoločenstvá) predstavili svojimi videoprojekciami a potom privítali, predovšetkým prvákov a nových návštevníkov, vo svojich stánkoch, kde ich bližšie oboznámili so svojimi aktivitami.

Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, Mlynskej doline, bolo prvé univerzitné centrum na Slovensku. Založil ho verbista, P. Milan Bubák SVD a v tomto roku slávilo už 25. výročie svojho chodu. Denne do centra prichádzajú desiatky, až stovky, študentov, ktorí môžu participovať na duchovnom, kultúrnom, športovom, intelektuálnom programe, ktoré im centrum ponúka. Poslaním centra je asistovať študentom v ich snahe o žitie života v plnosti.

Viac o UPeCe: https://www.upc.uniba.sk/

Link na videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=toqTvRTM_T0

P. Tomáš Gerboc SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie