Generálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova

Generálna kapitula Spoločnosti Božieho Slova

V talianskom Nemi prebieha v dňoch od 17. júna do 14. júla 2018 18. generálna kapitula misionárov Verbistov

118 zástupcov z viac ako 56 krajín celého sveta zastupujúcich 84 provincíi, régii a misíi sa snaží v týchto dňoch naplniť poslanie takéhoto stretnutia, ktoré sa schádza raz za šesť rokov. Zakorení v slove pohýňajúci Kristovou láskou kapitulárii robia konkrétne kroky obnovy, povolania a zasvätenia, volia nové vedenie, prijímajú návrhy, robia zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia život a prácu spoločenstva na ďalšie roky.

Laickí spolupracovníci, pozorovatelia a ďalší účastníci ako facilitátori, sekretári, obslužný personál majú účasť na tomto stretnutí kultúr, bohatstva viery, rozmanitosti národných hodnôt, hlbokej spirituality zakorenenej v BožommSlove, na tejto veľkej oslave Trojjediného Boha.

Prosíme o modlitbu za misie a misionárov Verbistov.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.