Jubileum 1923 - 2023

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“

Slávnosť Zvestovania Pána je pre nás vzácnym sviatkom. Cirkev slávi vtelenie Božieho Syna, vtelenie Večného Slova. Od neho odvodzujeme aj náš názov: Spoločnosť Božieho Slova. Preto tento deň je pre nás aj dňom nášho zrodenia. Využívame túto príležitosť a dnešným dňom spúšťame na našej internetovej stránke www.verbisti.sk sekciu JUBILEUM 1923 – 2023 na ktorej chceme uverejňovať materiály týkajúce sa nášho Jubilea – sto rokov našej prítomnosti na Slovensku a v Čechách. Oficiálny začiatok Jubilea bude 15. januára 2023 na Slávnosť sv. Arnolda Janssena v kostole na Krupinskej v Petržalke.

Toto jubileum nás zaväzuje k pohľadu do minulosti. Chceme spomínať na mnohých známych i neznámych, ktorí stáli pri nás za celých sto rokov. Sú to naši prví spolubratia, ktorí prišli na Slovensko pred sto rokmi a začali s výchovou prvých chlapcov, budúcich misionárov. Myslíme aj mnohých dobrodincov a podporovateľov, ktorí veľkodušne a nezištne pomáhali misiám a misionárom.

Pozeráme aj do budúcnosti a to s dôverou v Boha, ktorý toľkokrát prejavil svoju milosť v našom živote. Budúcnosť je pre nás všetkých veľkou neznámou, ale nie je to kráčanie do tmy. Veríme, že budúcnosť prichádza postupne z ruky Božej ako dar a milosť. Mottom nášho Jubilea sú slová: „Kráčame s Božím Slovom.“ Chceme teda počúvať, čo nám On hovorí v našom vnútri, čo nám hovorí vo svojom slove, vo Svätom Písme. Toto je najistejšia cesta, po ktorej môžeme kráčať. Emauzskí učeníci kráčali do neistoty, nevedeli kde idú a čo majú robiť. Pri lámaní chleba spoznali, s kým kráčali. Vtedy si spomenuli, že im „horeli srdcia,“ keď počúvali toho, ktorý im otváral Písma. Potrebujeme a chceme mať tieto horiace srdcia. Ony sa zapaľujú tým, že kráčame s Ním a počúvame jeho slová. Toto je program pre našu budúcnosť.

Prežívame našu prítomnosť. Chceme tento čas využiť na slávenie. Mali by byť dňami oslavy Boha, za to čo robí. Nech zaznejú slová vďaky ale predovšetkým, nech v našom vnútri je vďaka za to, čo vykonal Boh sám v srdciach neraz slabých ľudí, aby ich použil ako nositeľov a hlásateľov evanjelia na všetkých svetadieloch.

                                                     P. Pavol Kruták SVD

                                                      Provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie