Jubileum 1923 - 2023

LOGO JUBILEA 1923 – 2023

LOGO JUBILEA 1923 – 2023

Logo slávenia Jubilea 1923 – 2023, teda storočnice prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, v sebe nesie viacero prvkov, ktoré sú spojené s udalosťou vďačnosti za prítomnosť misionárov verbistov na Slovensku a v Českej republike.

Základným prvkom je logo Spoločnosti Božieho Slova, ktoré je zložené zo zemegule (ktorá znázorňuje našu zem) a kríža, ktorý symbolicky objíma zemeguľu. Táto symbolika poukazuje na to, že všetci ľudia (celá zem) boli vykúpení na kríži, ktorý sa stal zároveň znamením nového života vykúpených detí.

Ďalším centrálnym prvkom je samotné číslo „100“, ktoré vytvárajú číslice 1, 0 a logo SVD.

Číslo 100 je akoby vložené do knihy. Znázorňuje Božie slovo, ktoré máme ako členovia Spoločnosti Božieho Slova v úcte a zároveň je zdrojom a inšpiráciou pri ohlasovaní Radostnej zvesti ľuďom všetkých národov na všetkých kontinentoch sveta.

Kniha má tvar letiacej holubice a poukazuje na tretiu božskú osobu – Ducha Svätého, ktorého uctievanie je jednou zo základných charakteristík spirituality misionárov verbistov.

Pod logom sa nachádza motto jubilejného roka – „Kráčame s Božím Slovom“, ktoré predstavuje myšlienku poobhliadnutia sa za minulosťou – už prví misionári verbisti, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska prichádzali s túžbou ohlasovať Božie Slovo – Vteleného Krista – a prizvať ho, aby si povolal nových ohlasovateľov jeho Evanjelia v misiách. Zároveň je kráčanie s Božím Slovo našou víziou a úlohou do budúcnosti, k čomu chceme formovať i našich spolupracovníkov.

Farebne je logo skomponované z troch základných farieb (biela, modrá, červená), ktoré tvorili farebnú kombináciu vlajky Československa, na ktorého územie v roku 1923 misionári prišli. Zároveň sú tieto tri farby zakomponované vo vlajke Slovenskej republiky a Českej republiky, kde misionári Slovenskej provincie SVD pôsobia.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie