Jubileum 1923 - 2023

OSLAVA 100 ROKOV SVD V MADUNICIACH

„Páter Albert Florián dorazil do Maduníc vlakom o 2. hodine po polnoci 29. decembra 1922. Na železničnej stanici ho čakal madunický dekan Michal Bubnič. Už na ďalší deň začal P. Florián svoje pôsobenie v Maduniciach.“ Takto čítame v historických záznamoch správu o príchode misionárov verbistov na Slovensko. Po ňom prišli do Maduníc začiatkom roka 1923 ešte dvaja rehoľní bratia Ignác Pacák a Modestus F. Grüss a na jar sa ku nim pripojil aj P. Ján Česla. Takto vznikla v Maduniciach prvá rehoľná komunita verbistov, ktorá tu však zostala len niekoľko mesiacov. Keďže začali prijímať kandidátov, na čo boli priestory fary malé, verbisti sa presťahovali 18. augusta 1923 do biskupského kaštieľa v Močenku, ktorý im veľkodušne ponúkol nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko. Aj tento krátky čas v Maduniciach bol však veľmi požehnaný, pretože misionári tu získali prvé povolania. Medzi prvými, ktorí sa prihlásili, bol vtedy dvanásťročný chlapec Gejza Holobradý, neskorší misionár na Filipínach. Spolu s ním sa prihlásil aj jeho priateľ Peter Lajcha zo susedných Drahoviec. Celkovo sa z Maduníc prihlásilo k misionárom šesť chlapcov.  

Chvíle začiatkov patria pre rehoľné spoločenstvo medzi tie najdôležitejšie, pretože je v nich ukrytá pôvodná charizma inštitútu, nadšenie a obetavosť prvých „pionierov“, ktorí iným ukazovali cestu a pozývali ich k nasledovaniu. Preto aj misionári verbisti, ktorí si v tomto roku pripomínajú sto rokov svojho príchodu na Slovensko, zavítali práve do Maduníc, aby spoločne poďakovali svätému trojjedinému Bohu za všetky milosti a požehnanie, ktorými ich sprevádzal počas ich doterajšieho pôsobenia.

Oslava sa konala na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2023 v kostole Narodenia Panny Márie v Maduniciach. Nielen povaha sviatku – ktorý je vo svojej podstate misionársky, keďže v troch mudrcoch sa ďaleké národy prichádzajú pokloniť Spasiteľovi – ale aj kostol naplnený veriacimi a  milé a srdečné privítanie miestneho farského administrátora Mgr. Ľuboša Matúša dotvorili krásnu duchovnú atmosféru. Na slávnosti sa zúčastnili štyria pátri misionári: P. Kruták, P. Kušnír, P. Dušička a P. Kubík, ktorý prišiel z Rakúska. Prítomný bol aj dlhoročný priateľ verbistov ThDr. Alojz Lackovič, dekan z Trnavy – Modranky. Svätú omšu celebroval P. Kruták a veriacim sa s oduševnením prihovoril P. Kušnír. Po sv. omši bola prezentácia o Spoločnosti Božieho Slova s obrázkami, ktorú predstavil P. Dušička. Veriaci si mohli odniesť zo slávnosti okrem duchovného povzbudenia aj misijné kalendáre a obrázky s modlitbou a myšlienkami sv. Arnolda Janssena.

Po sv. omši bolo agapé „na zahriatie“ pred kostolom, kde sa misionári mohli aj porozprávať s veriacimi. Potom boli hostia pozvaní k slávnostnému obedu do kultúrneho domu, ktorý zorganizovala starostka obce Mgr. Alena Jelušová.

Oslavou v Maduniciach misionári verbisti začali sériu návštev farností a miest, kde pôsobili. Maduničania, podobne ako aj pred sto rokmi, pripravili a zorganizovali všetko tak, aby sa tam misionári cítili ako doma. Nech im to dobrotivý Pán odplatí svojím hojným požehnaním. Máme nádej, že aj takouto formou sa šíri misijná myšlienka a ľudia si uvedomujú dôležitosť vydávania svedectva o Kristovi a jeho zachraňujúcej láske.     

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie