Jubileum 1923 - 2023

OSLAVA STOROČNICE VERBISTOV NA SLOVENSKU

V kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke sa na sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov príchodu verbistov na Slovensko, ktorej predsedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestrier, verbistov i zo zahraničia, z Rakúska i Maďarska. Mons. Stanislav Zvolenský v homílii vyzdvihol pôsobenie misionárov verbistov aj v súvislosti s ohlasovaním Božieho Slova, ktoré sa tu koná už 100 rokov. “Sv. apoštol Pavol v Liste Efezanom hovorí: Dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo.” Mons. Zvolenský pokračoval, že Pavol toto bohatstvo zvestoval aj ľuďom v Solúne. “Vieme, že o niekoľko storočí v Solúne vyrástli Cyril a Metod. Vieme, že Cyril a Metod prišli v určitom období tu k našim otcom a matkám. A potom vieme, že keď tu Cyrila Metod už neboli, vždy tu prichádzali nejakí ich nástupcovia. A tak môžeme povedať, že v nejakom bode tu prišli jezuiti, v nejakom františkáni, ďalší rehoľníci a rehoľníčky a pred 100 rokmi prišli na Slovensko verbisti.”
V homílii spomenul slová predstaveného zo Sv. Gabriela v Rakúsku z obdobia 20 rokov minulého storočia predtým, ako mali verbisti na Slovensko prísť. Provinciál z St. Gabriela napísal vtedy do Ríma: “Veľký a katolícky Slovenský národ je vhodným miestom, aby sme sa tam ponáhľali a aby sme ich čím skôr pozvali k tomu, aby sa i oni zapojili do misijnej činnosti Cirkvi.”
V každom prípade to rozhodnutie vyšlo, zhodnotil otec arcibiskup. “Slávime storočnicu tohto rozhodnutia a môžeme dnes po sto rokoch povedať, že znova máme tú milosť zvestovať ľuďom Kristovo nevyspytateľné tajomstvo. A my sme za to vďační. Dnešný deň za to ďakujeme a chceme prosiť, aby muži a ženy, ktorí sa otvoria pre túto milosť Božiu, aby boli medzi nami prítomní.”
Po pohostení v priestoroch Misijného domu sv. Arnolda Janssena program pokračoval v kostole, kde sa prítomným prihovoril páter proviniciál Pavol Kruták SVD. Potom nasledoval video príhovor Generálneho predstaveného z Ríma, ktorý zablahoželal verbistom k ich pôsobeniu na Slovensku i v Čechách a poprial množstvo ďalších úspechov. Program obohatili hudobné skupiny Križiaci (z Oravy), Repáňovci (terchovská muzika) a miestny zbor, ktorý spieva v kostole Sv. Arnolda Janssena. Tiež seminaristi v medzinárodnom zastúpení zaspievali pieseň Pán zastavil sa na brehu. Na slávnosti bola predstavená aj nová publikácia – Ročenka SVD, ktorá mapuje pôsobenie a hlavné body misionárov počas 100 rokov na Slovensku.

Text: P. Martin Štefanec SVD

Foto: Anička Guthrie (https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f800841b-7b8f-4859-9c98-2f4dfe89942f)

Homília Mons. Stanislava Zvolenského:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie