Jubileum 1923 - 2023

VEDECKÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČIA PRÍCHODU VERBISTOV NA SLOVENSKO

V utorok 2.mája 2023 sa na pôde Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti stého výročia prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a Česku.

Konferencia začala slávnostnou bohoslužbou, ktorej predsedal nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Svojou účasťou podporil konferenciu aj Mons. František Rábek a ďalší početní hostia.

V pracovnej časti vystúpili so svojimi príspevkami obaja biskupi, ktorí sú aktívni v akademickej  obci a po nich nasledovali ďalší prednášatelia z Talianska, Poľska, Nemecka a zo Slovenska. 

V troch tématických okruhoch zaoberajúcich sa dejinami príchodu misijnej rehole Spoločnosti Božieho Slova na Slovensko, misiológiou a spiritualitou sa prednášajúci snažili priblížiť účastníkom konferencie hlboké duchovné bohatstvo, ktorým je obohatená miestna cirkev vďaka pôsobeniu tohto rehoľného spoločenstva na Slovensku a v Česku od svojho príchodu v roku 1923 až do dnešných dní.  

Zvlášť veľkú zásluhu na prijatí tejto rehole v domácej cirkvi má nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko a tiež spišský biskup Ján Vojtašák. 

Misionársky rozmer, ktorý je do dnešných dní hlboko zakorenený vo veriacich, umožňuje hlavne Slovensku spolu sa podieľať na univerzálnom misijnom poslaní vo svete, jak materiálne, tak personálne.

Ako načrtol vo svojom príspevku nový provinciál Verbistov Marek Vaňuš, výzva pre Spoločnosť Božieho Slova je stať sa nositeľom Božieho Slova do konkrétnych situácii veriacich ľudí a tak sa deliť o svoju identitu, ktorú napokon nesú misionári verbisti aj v samotnom názve.

Dekan bohosloveckej fakulty Prof. Jozef Jančovič uzavrel konferenciu a zaželal Spoločnosti Božieho Slova nový elán do ďalšej storočnice aby bola stále na pulze doby s novou evanjelizačnou iskrou. Ako výstup z tohto podujatia bude zborník prednášok a príspevkov, ktorý redakčne pripravuje páter Tomáš Gerboc SVD.

Informoval: Ján Štefanec SVD

Kázeň Mons. Jozefa Haľka:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie