Aktuality

Knižná novinka: Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi

Knižná novinka: Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi

Kniha Misijný manifest vznikla ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Túžbou jej autorov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím.

Publikácia
diskutuje o desiatich tézach (Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k
Ježišovi Kristovi; Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden; Sme
presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz; Oslovíme všetkých ľudí vo
svojich krajinách a nebudeme robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš);
Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby; Ďakujeme všetkým
kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej
činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi; Musíme nanovo objaviť obsah
viery, jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2
Tim 4, 2); Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť; Potrebujeme „demokratizáciu“
misie; Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných mohli priviesť
k Ježišovi
), ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii
gaudium
. Zároveň ho aplikujú  na
aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách.

Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi. Bratislava : Pápežské misijné diela, 2020. 218 s. ISBN 978-80-570-1568-0

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie