Knižná novinka: Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi

Knižná novinka: Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi

Kniha Misijný manifest vznikla ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Túžbou jej autorov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím.

Publikácia diskutuje o desiatich tézach (Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi Kristovi; Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden; Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz; Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách a nebudeme robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš); Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby; Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi; Musíme nanovo objaviť obsah viery, jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2); Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť; Potrebujeme „demokratizáciu“ misie; Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných mohli priviesť k Ježišovi), ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium. Zároveň ho aplikujú  na aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách.

Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi. Bratislava : Pápežské misijné diela, 2020. 218 s. ISBN 978-80-570-1568-0

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie