Koordinátori pre masmédiá SVD sa stretli v Bratislave

Koordinátori pre masmédiá SVD sa stretli v Bratislave

1. – 5. októbra sa konalo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena stretnutie koordinátorov pre masmediálnu komunikáciu jednotlivých európskych provincii verbistov. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori z provincií Nemecko, Írsko-britská provincia, Taliansko, Holandsko-belgická provincia, Poľsko, Slovensko a provincia Európa Central, zahŕňajúca Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Francúzsko.

1. – 5. októbra sa konalo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena stretnutie koordinátorov pre masmediálnu komunikáciu jednotlivých európskych provincii verbistov. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori z provincií Nemecko, Írsko-britská provincia, Taliansko, Holandsko-belgická provincia, Poľsko, Slovensko a provincia Európa Central, zahŕňajúca Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Francúzsko. Zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil páter Martin Štefanec. Páter Peter Dušička stretnutie viedol ako Zonálny koordinátor SVD pre Generalát v Ríme. Počas tohto stretnutia si prítomní koordinátori vymenili skúsenosti z ich mediálnej práce v jednotlivých provinciách Európy. Zároveň si určili niektoré body spolupráce a výmeny materiálov, čo im v budúcnosti môže uľahčiť a zefektívniť prácu v mediálnej oblasti. Navštívili Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, kde sa stretli s mladými a boli veľmi oslovení ich vierou, nadšením pre Boha a kresťanské spoločenstvo. Ďalším bodom programu bola aj návšteva TV LUX, kde si pozreli štúdiá a priestory vysielania tejto katolíckej televízie na Slovensku. Stretnutie malo veľmi dobrú odozvu u všetkých zúčastnených. Veríme, že prispeje k efektivite evanjelizácie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, tlačových aj elektronických médii.

 

 

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie