Koordinátori pre masmédiá SVD sa stretli v Bratislave

Koordinátori pre masmédiá SVD sa stretli v Bratislave

1. – 5. októbra sa konalo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena stretnutie koordinátorov pre masmediálnu komunikáciu jednotlivých európskych provincii verbistov. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori z provincií Nemecko, Írsko-britská provincia, Taliansko, Holandsko-belgická provincia, Poľsko, Slovensko a provincia Európa Central, zahŕňajúca Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Francúzsko.

1. – 5. októbra sa konalo v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena stretnutie koordinátorov pre masmediálnu komunikáciu jednotlivých európskych provincii verbistov. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori z provincií Nemecko, Írsko-britská provincia, Taliansko, Holandsko-belgická provincia, Poľsko, Slovensko a provincia Európa Central, zahŕňajúca Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Francúzsko. Zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil páter Martin Štefanec. Páter Peter Dušička stretnutie viedol ako Zonálny koordinátor SVD pre Generalát v Ríme. Počas tohto stretnutia si prítomní koordinátori vymenili skúsenosti z ich mediálnej práce v jednotlivých provinciách Európy. Zároveň si určili niektoré body spolupráce a výmeny materiálov, čo im v budúcnosti môže uľahčiť a zefektívniť prácu v mediálnej oblasti. Navštívili Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave, kde sa stretli s mladými a boli veľmi oslovení ich vierou, nadšením pre Boha a kresťanské spoločenstvo. Ďalším bodom programu bola aj návšteva TV LUX, kde si pozreli štúdiá a priestory vysielania tejto katolíckej televízie na Slovensku. Stretnutie malo veľmi dobrú odozvu u všetkých zúčastnených. Veríme, že prispeje k efektivite evanjelizácie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, tlačových aj elektronických médii.

 

 

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie