Aktuality

KRESŤANIA SA MODLIA ZA JEDNOTU

KRESŤANIA SA MODLIA ZA JEDNOTU

Podcast:

            Už tradične sa v dňoch od 18. do 25. januára kresťania z rôznych cirkví a  denominácií modlia za vzájomnú jednotu. Táto tradícia siaha do r. 1908, keď reverend Paul Wattson inicioval slávenie tzv. „Oktávy cirkevnej jednoty“. Od roku 1966 sa na príprave „ôsmych dní“ modlitieb s predstaviteľmi protestantských cirkví zúčastňuje aj Katolícka cirkev. Tohtoročné modlitby pripravili sestry z ekumenickej komunity Grandchamp vo Švajčiarsku, ktorá je duchovne spojená s hnutím Taizé. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“, vybrali tému, ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. Finálne texty na 8 dní modlitieb za jednotu kresťanov spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

            Je známe, že kresťanstvo zažilo v priebehu dejín viacnásobné rozdelenie. V r. 1054 došlo k rozkolu medzi kresťanmi na Východe a Západe a r. 1517 nastáva rozkol v západnom kresťanstve (reformácia). Dvadsiate storočie bolo časom intenzívneho hľadania stratenej jednoty. Toto hľadanie posunuli dopredu dve veľké iniciatívy: r. 1948 vzniká, v rámci protestantizmu, Svetová rada cirkví, neskôr sa k nej pridali aj pravoslávni kresťania. V Katolíckej cirkvi je medzníkom II. Vatikánsky koncil (1959-1965), na ktorom Cirkev potvrdila, že ekumenizmus (snaha o zjednotenie kresťanov) je dielom Ducha Svätého.

            V druhej polovici 20. storočia dosiahli kresťania viacero dohôd a došlo k výraznému odstráneniu vzájomných predsudkov. Napriek tomu ešte kresťania nedospeli k plnej jednote, za ktorú sa považuje spoločné slávenie eucharistie (sv. omša v rímskokatolíckej tradícií, sv. liturgia v pravosláví a Večera Pánova v protestantskej tradícii). Rozdelení kresťania preto naďalej cítia potrebu modliť sa za obnovenie jednoty, spoločne vedú teologické dialógy, ktoré majú vysvetliť sporné body v učení cirkví a v neposlednom rade prehlbujú dialóg života, čiže spoluprácu vo všetkých sférach ľudského života, najmä tam, kde spoločnosť potrebuje pomoc kresťanov – pomoc chudobným, starým, chorým atď. Najväčším úspechom ekumenického dialógu na sklonku minulého storočia bolo podpísanie Spoločného vyhlásenia o ospravedlnení z viery medzi Katolíckou cirkvou a Svetovou luteránskou federáciou r. 1999 v Augsburgu.

            V tomto roku 2021 sa kvôli
pandémii koronavírusu konajú spoločné bohoslužby on-line.

Text pripravil: P. Ján Halama SVD

Foto: ttps://www.grandchamp.org/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie