Aktuality

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou
vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou
modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás
„prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom
Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže
nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých,
čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca
vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

– – – –

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.
Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená
k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa
postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli
skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať
to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa
našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás
vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

– –

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú
celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme
útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii
koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich
drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu.
Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť
nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v
dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby
táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak,
ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby
utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v
tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli
záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu,
dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch,
ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú
pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako
zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a
obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie,
aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické
opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na
zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na
podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej
spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme
puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu
vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo
viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros
nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od
tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným
tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej
ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Poznámka: Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie