List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou
vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou
modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás
„prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom
Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže
nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých,
čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca
vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

– – – –

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.
Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená
k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa
postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli
skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať
to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa
našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás
vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.


– –

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú
celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme
útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii
koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich
drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu.
Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť
nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v
dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby
táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak,
ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby
utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v
tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli
záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu,
dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch,
ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú
pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako
zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a
obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie,
aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické
opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na
zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na
podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej
spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme
puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu
vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo
viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros
nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od
tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným
tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej
ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.


Poznámka: Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie