Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:

1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;

2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;

3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;

4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť s našou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.

Prispej svojím svedectvom a napíš nám. Prípadne pošli fotografiu, krátke video. V mimoriadnom misijnom mesiaci október budeme prinášať tieto svedectvá na našej stránke. 

Email: mmm2019w@gmail.com

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.