Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Chceš sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské, no teraz sú sekularizované a voči náboženstvu ľahostajné, a misiám ad gentes medzi kultúrami a náboženstvami, ktorým je evanjelium stále celkom cudzie (EG 14). Tieto štyri spôsoby sú:

1. osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako tým, ktorý žije vo svojej Cirkvi: v Eucharistii, v Božom slove, v osobnej i spoločnej modlitbe;

2. svedectvo svätých, misionárov-mučeníkov a vyznávačov viery, ktorí sú jedinečným prejavom cirkví po celom svete;

3. biblická, katechetická, duchovná, spirituálna a teologická formácia ohľadom misií ad gentes;

4. misijná charita ako forma materiálnej pomoci ohromnému dielu evanjelizácie, zvlášť misiám ad gentes, ako aj kresťanskej formácii v cirkvách, ktoré sú v najväčšej núdzi.

Bude veľkým požehnaním, ak sa dokážeme podeliť s našou skúsenosťou osobného stretnutia s Ježišom, alebo s misijnou skúsenosťou, stretnutím s misionárom, ktorý nás nadchol, oduševnil pre hlásanie Božieho Slova.

Prispej svojím svedectvom a napíš nám. Prípadne pošli fotografiu, krátke video. V mimoriadnom misijnom mesiaci október budeme prinášať tieto svedectvá na našej stránke. 

Email: mmm2019w@gmail.com

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie