Aktuality

MISIE MEDZI SLOVÁKMI V RUMUNSKU

Mladí študenti z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave (UPeCe) boli i tento rok na misiách medzi Slovákmi v severozápadnej časti Rumunska. Na prelome júna a júla 2023 boli študenti – misionári dva týždne vo farnosti Gemelčička a Bodonoš, v septembri vo farnosti Boromlac. Ich každodenná prítomnosť vo farnostiach bola naplnená katechézami pre deti, mladých i dospelých farníkov jednotlivých farností. Spolu s nimi boli misií účastní i pátri Spoločnosti Božieho Slova, Martin Štefanec SVD a Tomáš Gerboc SVD. Katechézy pre deti a mládež boli sprevádzané rôznymi hrami, aktivitami aj krátkym duchovným slovkom na vopred pripravené témy vychádzajúce z Ježišovho života a sviatostí Cirkvi. Večerný čas po omšiach patril katechézam pre dospelých. Tých mladí stretávali aj počas dňa, keď im pomáhali pri ich každodenných domácich povinnostiach, či trávili s nimi čas v rozhovore.

Na krátku návštevu prijal vo svojom biskupskom sídle v Oradei (Veľký Varadín) mladých z UPeCe diecézny biskup Mons. László Böcskei, ktorý je otcom diecézy, v ktorej je prítomný najväčší počet Slovákov žijúcich v Rumunsku.

Na záver tretieho turnusu, v predvečer slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, sa študenti zúčastnili pobožnosti krížovej cesty na kopci nad obcou Boromlac spolu s ľuďmi z tejto dediny i okolia a na sv. omši, ktorá sa v areáli pútnického miesta konala. Krížovú cestu postavili farníci spolu s pánom farárom v priebehu jedného mesiaca v roku 2016. Krížová cesta sa nachádza na kopci oproti farskému kostolu nad obcou Boromlac a z vtáčej perspektívy pripomínajú jednotlivé zastavenia tvar stromu. Ten má pripomínať rajský strom, ktorý priniesol človeku smrť. Na vrchole sa nachádza veľký kríž, ktorý vrátil človeku nádej na večný život.

Text pripravil: P. Tomáš Gerboc SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie