Misijné kalendáre na rok 2018

Misijné kalendáre na rok 2018

Misionári Verbisti ponúkajú svoje kalendáre katolíckej verejnosti už od roku 1990. Mapovanie života v misiách, pútavé príbehy, oddychové čítanie, veľa zaujímavostí…, to všetko možno nájsť na stránkach knižného kalendára.

Obrázkový kalendár ponúka hodnotné zamyslenia a podnety pre každodenný život, je vhodným plánovačom a jeho obrázky umožňujú nahliadnúť do života iných kultúr v misijných krajinách a môžu zdobiť aj váš príbytok.

Objednaním kalendárov podporíte misijné dielo misionárov Verbistov