MISIONÁRI, KTORÍ BOLI ZAVRAŽDENÍ V ROKU 2020

MISIONÁRI, KTORÍ BOLI ZAVRAŽDENÍ V ROKU 2020

Vatikánska misijná agentúra Fides uviedla, že v roku 2020 bolo zavraždených 20 katolíckych misionárov. Medzi zavraždenými bolo osem kňazov, jeden rehoľník, tri rehoľné sestry, dvaja seminaristi a šesť laikov.

Najväčší počet bol v Amerike (nie je uvádzaný podiel medzi Severnou a Južnou) – 8 osôb (5 kňazov a 3 laici), nasledovala Afrika (jeden kňaz, jeden seminarista, tri sestry a dvaja laici) – 7 osôb, Ázia – 3 osoby (kňaz, seminarista a laik) a nakoniec Európa s dvomi osobami (kňaz a klerik).

Štatistika ďalej uvádza, že od roku 2000 zomrelo násilnou smrťou 535 pastoračných pracovníkov, vrátane piatich biskupov. Najviac cirkevných pracovníkov zomrelo tento rok v Nigérii a Nikarague.

Vzhľadom na stúpajúce násilie voči kresťanom na celom svete, je ťažké určiť, či je štatistika kompletná a kedy prišla uzávierka. Vieme, že vo Francúzsku bol v Nice zavraždený moslimom kostolník, ktorý môže byť tiež považovaný za cirkevného pracovníka, vieme tiež o nedávnych vraždách kresťanov v Nigérii.

Kňazi, ktorí boli tento rok zavraždení, vo všeobecnosti pracovali a žili medzi chudobnými z materiálneho aj kultúrneho hľadiska, často medzi ľuďmi s nízkym morálnym štandardom a násilným správaním. Už počas svojho života sa plne obetovali misijnej a pastoračnej práci, aby nakoniec priniesli obeť najvyššiu.

Permanentné násilie na kresťanoch, ktorých laické obete, mimo rady cirkevných pracovníkov, sa počítajú vo svete na tisíce, je svedectvom o pokryteckosti súčasných mocenských elít, ktoré neustále predkladajú verejnosti údajné utrpenie rôznych krkolomne definovaných minorít a obhajujú ich „ľudské práva“, pričom reálne násilie a diskrimináciu voči kresťanom benevolentne ignorujú alebo naopak, ešte dokonca poukazujú na kresťanov ako na šíriteľov zvrhlej ideológie.

Zdroj: KAI, PCH24, Fides

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie