MISIONÁRI, KTORÍ BOLI ZAVRAŽDENÍ V ROKU 2020

MISIONÁRI, KTORÍ BOLI ZAVRAŽDENÍ V ROKU 2020

Vatikánska misijná agentúra Fides uviedla, že v roku 2020 bolo zavraždených 20 katolíckych misionárov. Medzi zavraždenými bolo osem kňazov, jeden rehoľník, tri rehoľné sestry, dvaja seminaristi a šesť laikov.

Najväčší počet bol v Amerike (nie je uvádzaný podiel medzi Severnou a Južnou) – 8 osôb (5 kňazov a 3 laici), nasledovala Afrika (jeden kňaz, jeden seminarista, tri sestry a dvaja laici) – 7 osôb, Ázia – 3 osoby (kňaz, seminarista a laik) a nakoniec Európa s dvomi osobami (kňaz a klerik).

Štatistika ďalej uvádza, že od roku 2000 zomrelo násilnou smrťou 535 pastoračných pracovníkov, vrátane piatich biskupov. Najviac cirkevných pracovníkov zomrelo tento rok v Nigérii a Nikarague.

Vzhľadom na stúpajúce násilie voči kresťanom na celom svete, je ťažké určiť, či je štatistika kompletná a kedy prišla uzávierka. Vieme, že vo Francúzsku bol v Nice zavraždený moslimom kostolník, ktorý môže byť tiež považovaný za cirkevného pracovníka, vieme tiež o nedávnych vraždách kresťanov v Nigérii.

Kňazi, ktorí boli tento rok zavraždení, vo všeobecnosti pracovali a žili medzi chudobnými z materiálneho aj kultúrneho hľadiska, často medzi ľuďmi s nízkym morálnym štandardom a násilným správaním. Už počas svojho života sa plne obetovali misijnej a pastoračnej práci, aby nakoniec priniesli obeť najvyššiu.

Permanentné násilie na kresťanoch, ktorých laické obete, mimo rady cirkevných pracovníkov, sa počítajú vo svete na tisíce, je svedectvom o pokryteckosti súčasných mocenských elít, ktoré neustále predkladajú verejnosti údajné utrpenie rôznych krkolomne definovaných minorít a obhajujú ich „ľudské práva“, pričom reálne násilie a diskrimináciu voči kresťanom benevolentne ignorujú alebo naopak, ešte dokonca poukazujú na kresťanov ako na šíriteľov zvrhlej ideológie.

Zdroj: KAI, PCH24, Fides

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie