Aktuality

MLADÍ LAICKÍ MISIONÁRI V OIES

V strede júla sa uskutočnilo týždňové stretnutie laických misionárov (MaZ) na severe Talianska – v Tirolsku, v rodnej usadlosti narodenia prvého misionára SVD – dnes už sv. Jozefa Freinademetza, ktorí sa pripravujú na niekoľkomesačnú misiu do zahraničia.
Na tomto stretnutí sa zúčastnili laickí misionári z Poľska, Rakúska, Slovenska a Rumunska. Cieľom bolo spoločne tráviť čas, spoznávanie sa navzájom, keďže takéto stretnutia sa organizujú len raz ročne, a predovšetkým putovať po stopách sv. Jozefa Freinademetza – t.j. spoznávanie jeho rodiska a blízkeho okolie, kde študoval a stal sa kňazom.
Počas sv. omše v jeho rodnom dome prijali aj dvaja laickí misionári zo Slovenska misijné kríže, nakoľko v tomto roku majú isť na svoju misiu – do Juhoafrickej republiky a do Mexika.
Chceme takto poďakovať rakúskej provincii SVD a SSpS za zorganizovanie tohto stretnutia a prajeme všetkým laickým misionárom, ktorí sa už intenzívnejšie pripravujú na svoju misiu, alebo tým, ktorí sa budú pripravovať, veľa Božích milosti, darov Ducha Svätého a radostí z toho, že môžu aj takýmto spôsobom napĺňať to, čo pri krste dostali.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie