Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Mimoriadny mesiac misií sa blíži k svojmu začiatku. Pozývame Vás modliť sa o dary Ducha Svätého za toto dielo a za to, aby všetky národy zakúsili spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista.

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám,
že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou
svedčili o evanjeliu.
Poslanie,
ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta
život a svetlo.
Pomôž nám,
nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

In: http://misijnediela.sk/2019/09/modlitba-mimoriadneho-misijneho-mesiaca-oktober-2019/

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie