Naši svätí a blahoslavení

svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

Liturgická spomienka: 15. január

P. Arnold Janssen je zakladateľom Spoločnosti Božieho Slova (SVD, verbisti), Misijnej spoločnosť služobníc Ducha Svätého (SSpS) a klauzúrnej Misijnej spoločnosti služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP). V roku 2003 bol svätorečený pápežom Jánom Pavlom II.

čítaj viac

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

Liturgická spomienka: 29. január

Jozef Freinademetz sa narodil 15. apríla 1852 v Oies, v malej osade krajiny Dolomitov v južnom Tirolskú – ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes Taliansku. V deň svojho narodenia bol aj pokrstený. V rodine získal jednoduchú, ale pevnú vieru a veľkú usilovnosť.

čítaj viac

blahoslavený ALOIZ LIGUDA SVD (1848-1942)

blahoslavený ALOIZ LIGUDA SVD (1848-1942)

Liturgická spomienka: 12. jún

P. Alojz Liguda, SVD sa narodil v poľskej dedinke Winów v regióne Opole, manželom Vojtechovi a Rozálii 23. januára 1898. Bol šiestym zo siedmych detí. Jeho rodina bola hlboko veriaca, čo sa neskôr prejavilo v celom jeho živote.

čítaj viac

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

Liturgická spomienka: 28. november

Bl. Helena Stollenwerk sa narodila v mestečku Rollesbroich v Nemecku 28. novembra 1852. Už počas základnej školy začala s veľkým odhodlaním čítať o misijnej podpore detí v Číne. Keď ako dvadsaťročná chcela nasledovať Boží hlas, ktorý ju volal do misii, nenašla nikde v Nemecku spoločenstvo rehoľných sestier, s ktorými by mohla ísť na misie do Číny. Mnoho rokov hľadala takúto rehoľnú spoločnosť.

čítaj viac

blahoslavená JOZEFA STENMANNS(1852 – 1903)

blahoslavená JOZEFA STENMANNS(1852 – 1903)

Liturgická spomienka: 20. máj

Hendrina Stenmannsová sa narodila 28. mája 1852 v dedinke Issum na dolnom Porýní, v Münsterskej diecéze. Pokrstená bola hneď v nasledujúci deň. Bola najstaršou zo siedmich detí krajčíra Wilhelma Franza Stenmannsa a jeho manželky Anny Márie Wallboom.

čítaj viac