Naši svätí a blahoslavení

Boží sluha MARIÁN ŻELAZEK SVD (1918-2006)

Boží sluha MARIÁN ŻELAZEK SVD (1918-2006)

Poľský misionár páter Marian Żelazek SVD žil život misionára naplno. Úplne za zasvätil misii v Indii, stal sa príkladom charitatívnej činnosti, modelom naplnenia kňazskej služby a rehoľníkom, ktorý svoj život úplne odovzdal do Božích rúk.

čítaj viac

blahoslavený STANISLAV KUBISTA SVD (1898 – 1940)

blahoslavený STANISLAV KUBISTA SVD (1898 – 1940)

Životopis
Narodil sa 27. septembra 1898 v Kostuchni neďaleko Mikolova, v dnešnej katovickej diecéze. Jeho otec Stanislav bol lesným robotníkom. Bol veľmi znášanlivý, pobožný a rozvážny. Matka Františka, rodená Czempka, bola veľmi pra¬covitá a zbožná. Venovala sa výchove 6 synov a 3 dcér.

čítaj viac

blahoslavený ĽUDOVÍT MZYK SVD (1905 – 1940)

blahoslavený ĽUDOVÍT MZYK SVD (1905 – 1940)

Životopis

Páter Ľudovít Mzyk pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec, ktorý sa tiež volal Ľudovít, bol majstrom v bani „Prezident“ v Chorzove. Matka Františka, rodená Hadaszová, pochádzala z Bytkowa pri Katoviciach. Ľudovít bol piatym dieťaťom z deviatich súrodencov a narodil sa 22. apríla 1905.

čítaj viac

blahoslavený GREGOR BOLESLAV FRACKOVIAK (1911 – 1943)

blahoslavený GREGOR BOLESLAV FRACKOVIAK (1911 – 1943)

Sviatok: 5. máj

Brat Gregor Boleslav Frackoviak sa narodil 18. júla 1911 v Lawčiciach neďaleko Jarocina. Jeho rodičia, Andrej a Žofia rod. Plončáková mali neveľké hospodárstvo. Rodina bola početná – deväť synov a tri dcéry (dve z nich v detstve zomre¬li). Boleslav bol ôsmym dieťaťom. Pokrstený bol vo farskom kostole v Cerkvici. Do základnej školy chodil vo Wojciechove, ale nechcel sa učiť po nemecky. V poľskej škole sa však učil dobre.

čítaj viac

svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

Liturgická spomienka: 15. január

P. Arnold Janssen je zakladateľom Spoločnosti Božieho Slova (SVD, verbisti), Misijnej spoločnosť služobníc Ducha Svätého (SSpS) a klauzúrnej Misijnej spoločnosti služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP). V roku 2003 bol svätorečený pápežom Jánom Pavlom II.

čítaj viac

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

svätý JOZEF FREINADEMETZ (1852 – 1908)

Liturgická spomienka: 29. január

Jozef Freinademetz sa narodil 15. apríla 1852 v Oies, v malej osade krajiny Dolomitov v južnom Tirolskú – ktoré vtedy patrilo Rakúsku, dnes Taliansku. V deň svojho narodenia bol aj pokrstený. V rodine získal jednoduchú, ale pevnú vieru a veľkú usilovnosť.

čítaj viac

blahoslavený ALOIZ LIGUDA SVD (1848-1942)

blahoslavený ALOIZ LIGUDA SVD (1848-1942)

Liturgická spomienka: 12. jún

P. Alojz Liguda, SVD sa narodil v poľskej dedinke Winów v regióne Opole, manželom Vojtechovi a Rozálii 23. januára 1898. Bol šiestym zo siedmych detí. Jeho rodina bola hlboko veriaca, čo sa neskôr prejavilo v celom jeho živote.

čítaj viac

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

blahoslavená HELENA STOLLENWERK (1852 – 1900)

Liturgická spomienka: 28. november

Bl. Helena Stollenwerk sa narodila v mestečku Rollesbroich v Nemecku 28. novembra 1852. Už počas základnej školy začala s veľkým odhodlaním čítať o misijnej podpore detí v Číne. Keď ako dvadsaťročná chcela nasledovať Boží hlas, ktorý ju volal do misii, nenašla nikde v Nemecku spoločenstvo rehoľných sestier, s ktorými by mohla ísť na misie do Číny. Mnoho rokov hľadala takúto rehoľnú spoločnosť.

čítaj viac

blahoslavená JOZEFA STENMANNS(1852 – 1903)

blahoslavená JOZEFA STENMANNS(1852 – 1903)

Liturgická spomienka: 20. máj

Hendrina Stenmannsová sa narodila 28. mája 1852 v dedinke Issum na dolnom Porýní, v Münsterskej diecéze. Pokrstená bola hneď v nasledujúci deň. Bola najstaršou zo siedmich detí krajčíra Wilhelma Franza Stenmannsa a jeho manželky Anny Márie Wallboom.

čítaj viac