Nedeľa Božieho Slova

Sviatok sv. Hieronyma, 30. september 2019, si vybral pápež František ako symbolický dátum na zverejnenie svojho apoštolského listu „Aperuit illis“. V roku 2020 si totiž pripomíname 1600 rokov od smrti tohto exegétu staroveku. Latinský názov pápežovho listu odkazuje na udalosť zjavenia vzkrieseného Pána uprostred apoštolov, keď „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Prostredníctvom listu ustanovuje pre celú Cirkev slávenie Nedele Božieho Slova na Tretiu nedeľu v období cez rok. Teda 26. januára tohto roku budeme túto nedeľu sláviť po prvý raz.

Zmysel slávenia takejto nedele naznačil pápež už v závere Roku milosrdenstva: má pomôcť pochopiť „nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“ (apoštolský list Misericordia et misera, 7). Božie slovo je prameňom všetkého života ako pripomína evanjelista Ján v prológu (Jn 1,4) a preto ho nutne potrebujeme. Jeho plnosť nachádzame v Božom synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý je dokonalou komunikáciou Boha (porov. Hebr 1,1). A kde inde poznávame jeho tvár tak pravdivo ako v evanjeliách? Práve ony, no v konečnom dôsledku „všetky texty [Písma] hovoria… o Kristovi“ (Aperuit illis, 7), a tak si napísané Božie slovo zasluhuje našu pozornosť. Nedeľa Božieho Slova nám má pomôcť aby sme „cítili vďačnosť za tento veľký dar, no zároveň záväzok žiť podľa neho v každodennom živote a zodpovednosť dôsledne o ňom svedčiť“ (Aperuit illis, 2).

Načasovanie slávenia má tiež svoj zmysel. Nedeľu Božieho Slova slávime v období, „keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so židmi a modliť sa za jednotu kresťanov“ (Aperuit illis, 3). Nesie ekumenický význam i poukaz na skutočné svetlo na ceste objavovania vzájomnej jednoty.

A čo pre nás konkrétne znamená „sláviť“ Nedeľu Božieho Slova? Pápež ponúka vo svojom liste niekoľko podnetov. Prvým je nepochybne zviditeľnenie knihy Písma, napísaného Božieho slova, prostredníctvom „intronizácie“. To značí dať Písmu čestné miesto v sakrálnom priestore, aby sme slovo „mali na očiach“ a poskytovali mu podobne čestné miesto v našom vnútri. Nemusí to ale platiť len o chráme.

Domov každého z nás sa môže stať priestorom, kde bude kniha Písma zaujímať dôstojné a viditeľné miesto. Bude pripomienkou, aby sme ju častejšie vzali do rúk a čítali. Presne to pripomína pápež, keď hovorí v liste o význame „jej každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom“ (Aperuit illis, 3). Počas sv. omše počúvame Božie slovo, no neraz sú to len krátke úryvky. Celistvejšie osobné čítanie – alebo spolu s blízkymi – môže pomôcť objaviť širšie súvislosti, väčšmi sa zblížiť s Ježišom, čerpať inšpiráciu pre modlitbu i útechu. Teda rozvíjať familiaritu s Písmom.

Samozrejme, tá nedeľa nemá byť iba jediným výnimočným dňom v roku, keď si uvedomíme význam Božieho slova. Skôr sa má stať dňom, ktorý nás – obrazne povedané – „naštartuje“ k obnove vzťahu k Božiemu slovu, a k Písmu zvlášť.

Text pripravil P. Marek Vaňuš SVD

Biblický koordinátor Spoločnosti Božieho Slova

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie