Nová kniha o vzťahoch

Nová kniha o vzťahoch

Autorom knihy je páter Len Kofler, známy tým, že 30 rokov vedie Inštitút sv. Anzelma v Cliftonville v anglickom Kente. Cieľom inštitútu je pripraviť a disponovať budúcich lídrov v Cirkvi, aby ich evanjelizačné pôsobenie mohlo byť účinné.

Nová kniha pod názvom Ako budovať pozitívne vzťahy. Oslobodenie našej prítomnosti od vplyvu minulosti vychádza v týchto dňoch vo Vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova.
Základom dobrej komunikácie a vzťahov je, podľa autora knihy, vedomie toho, aký vplyv majú na nás minulé vzťahy a rozhodovanie sa pre pozitívne vzťahy tu a teraz, bez príťaže nevedomých vplyvov minulosti. Je to možné v plnej miere? Odpoveďou na túto otázku je táto kniha, ktorá je jedinečná v prístupe k problematike. Je hlboko osobná, psychologická a ponúka zároveň solídnu spiritualitu.

Autor knihy: Len Kofler MHM
preklad: Ján Halama SVD

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie