Aktuality

NOVÉ POVOLANIA V SRDCI VERBISTOV

NOVÉ POVOLANIA V SRDCI VERBISTOV

Úcta k blahoslavenému Titusovi Zemanovi a úmysel modliť sa za nové duchovné povolania priviedli misionárov Verbistov na 3. pondelok v mesiaci do Vajnor. Inšpirovaní životom blahoslaveného Titusa vyprosovali nové povolania pre slovenskú i svetovú cirkev na mieste, kde sa nachádzajú jeho ostatky.

„Tak ako Boh nemôže byť trochu dobrý a trochu zlý, Titus Zeman počas svojho života vedel jasne rozlíšiť a oddeliť, ktorá cesta vedie k zlu a ktorá k dobru. Nerobil kompromis so zlom, ale jasne sa od neho oddelil, pretože poznal Pravdu – Ježiša, ktorému uveril a odovzdal svoj život. Tým sa stáva skutočným učeníkom Ježiša Krista, ktorý nielen slovami ale predovšetkým svojimi skutkami a životom nasleduje a kráča v šľapajach svojho Majstra“, povedal P. Johny Georg Ambatu SVD vo svojom príhovore počas slávenia sv. omše.

Z Homílie na osobnú reflexiu:

Keď si pozrieme životopis blahoslaveného Tutusa Zemana, na začiatku vidíme akú veľkú rolu hrala jeho matka, ktorá ich naučila sa modliť, a otec ktorý vytváral atmosféru jednoty a lásky v rodine. Možno my sme nemali takých nábožných rodičov. Ale mali sme dobrých rodičov, ktorý nás naučili ako sa mame rozprávať s ľuďmi, ako si máme vážiť ľudí, aký mame mať postoj voči ľuďom. Čo chcem tým povedať je to, že sa naozaj potrebujeme vrátiť k tým dobrým a jednoduchým veciam, ktoré nás učili naši rodičia v našej rodine, preto, lebo to sú základy ľudského žitia a tiež aj piliermi duchovného života.A ku tomu môžeme pridať, aj tie jednoduché základné veci, ktoré nám povedali naši predstavení v našich začínajúcich rokoch.  Pretože, to sú základné pravdy o našej duchovnej rodine, ktoré sme prijali do srdca.

Vieme že potom ako bol vyzdravený, povedal „ja sa chcem byť kňazom – Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré za mňa priniesli pútnici.“ Kedy bol ten moment, že som povedal aj  ja že sa chcem stať kňazom či misionárom?

Prišiel s tetou ako 12 ročný do Šaštína. Ale predstavený ho odhováral, lebo je príliš mladý a bude plakať za mamičkou, povedal že sa nebojí, lebo veď v Šaštíne má nebeskú matku. Moment pokúšania ako som to prekonal – pamätám si, čo som vtedy povedal?

Mladí ktorých on vychovával spomínajú na neho ako druhého otca. A študenti, ktorých on učil spomínajú na neho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora. Čo by o mne hovorili ľudia, ktorým som slúžil, slúžim, a prečo?

Keď odstránili kríže z tried v gymnáziu v Trnave Don Titus v noci pomocou iných ich vrátil do tried. Študentov saleziánov v skupinách sprevádzal tajne do zahraničia po barbarskej noci 1950.  Čo som urobil pre pastoráciu povolaní? Na to aby som pestoval v iných duchovné povolanie? Kedy som riskoval svoj život pre vieru, pre Božie Kráľovstvo?

Nič zlé nepovedal o svojich prenasledovateľoch. On sám im ešte dával silu. Slúžil väzňom.

Inšpirujúci život, pozývajúci urobiť aj z našich životov životodarné dielo.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie