Aktuality

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu adventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvárii pred Misijným domom Matky Božej požehnané nové sochy sv. Arnola Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne.

P. Arnold Janssen a P. Jozef Freinademetza boli za svätých vyhlásený 5. októbra 2003 na námestí svätého Petra v Ríme Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Svätý Otec o nich v kázni povedal:

Život týchto nových svätých poukazuje, že ohlasovanie evanjelia „predstavuje prvoradú službu, ktorú môže Cirkev poskytnúť každému človeku a celému ľudstvu“ (Redemptoris missio, 2).“ 1

Prosme Pána na príhovor týchto našich svätcov, aby bolo dostatok misionárov
a misionárok po celom svete a tak sa evanjelium dostalo ku každému
človeku:

Svätí Arnold a Jozef, orodujte za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhajte nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

Pomáhajte nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrejte naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta. Amen.

  1. Porov.: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/2003/documents/hf_jp-ii_hom_20031005_canonizations.html

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie