Aktuality

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

Bože, náš Otče, ty si spomedzi všetkých svojich stvorení vyvolil Pannu Máriu, za dokonalé stvorenie, a ona sa tak stala „Nepoškvrneným počatím“. Ona v Lurdoch odhalila svoje meno mladej Bernadete Soubirous, ktorá nám ho prezradila. Nepoškvrnené počatie je znamením našej nádeje: zlo, hriech a smrť už nie sú víťazmi. Panna Mária, zora spásy a útočisko hriešnikov: Oroduj za nás!

Pane Ježišu, ty si nám dal Pannu Máriu za Matku. Spolu s tebou zdieľala tvoje utrpenie a zmŕtvychvstanie. Ona sa v Lurdoch zjavila malej Bernadete, zarmútená našimi hriechmi, ale žiariaca tvojím svetlom. Prostredníctvom nej ti zverujeme naše radosti a bolesti, chorých a všetkých ľudí. Panna Mária, naša sestra a matka, naša dôvera a opora: Oroduj za nás!

Duchu Svätý, ty si Duch lásky a jednoty. Vo francúzskych Lurdoch, Panna Mária prostredníctvom Bernadety požiadala o postavenie kaplnky a o procesie. Inšpiruj Cirkev, ktorú Kristus postavil na Petrovej viere: spoj ju. Veď putovanie Cirkvi: nech je verná, misionárska a odvážna! Panna Mária, ty si naplnená Duchom Svätým, ty si nevesta a služobnica Pána. Si vzorom kresťanov a materskou tvárou Cirkvi, preto ťa prosíme: Oroduj za nás!

Pretože si Boží úsmev, odlesk Kristovho svetla, príbytok Ducha Svätého, brána do neba, Panna Mária Lurdská, obdivujeme ťa, oslavujeme ťa a spolu s tebou ospevujeme Božie zázraky! Amen

Panna Mária Lurdská, oroduj za nás!

Ó, Mária, počatá bez hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Svätá Bernadeta, oroduj za nás!

(K novéne môžeme pripojiť desiatok posvätného ruženca).

Zdroj: https://www.lourdes-france.com/it/8-dicembre-rose-per-limmacolata-concezione/?utm_source=Sanctuaire+Notre-Dame+de+Lourdes+-+Newsletter&utm_campaign=ca7632fd78-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_08_12_55_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0640ff8ddd-ca7632fd78-227935585&mc_cid=ca7632fd78&mc_eid=13e354c6ab

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie