Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Svätý Arnold Janssen preniknutý duchom modlitby

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.            

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V prvý deň novény chceme uvažovať o sv. Arnoldovi a jeho živote, preniknutom duchom modlitby. Na jeho príhovor si chceme vyprosovať dar modlitby.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Evanjeliu podľa Matúša čítame výzvu Pána Ježiša: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,8)

Svätý Pavol povzbudzuje zas Solúnčanov slovami: „Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5,17-18)

ÚVAHA

Svätý  Arnold sa od svojich rodičov naučil veľa sa modliť a často myslieť na Boha. Jeho otec veľmi dbal na modlitbu v rodine a matku nazývali „modliacou sa matkou“. Keď Arnold vyrástol, aj on sa stal mužom preniknutým duchom modlitby. Rád sa modlieval a sám zložil viacero modlitieb. Jednou z nich je aj tzv. štvrťhodinová modlitba, ktorej praktizovanie zaviedol aj do svojich rehoľných spoločností. Modlieval sa preto, aby mohol zotrvávať v spojení s Bohom a vzdávať mu chválu, vďaku a poklonu. V Steyli zaviedol aj 40-hodinové poklony Najsvätejšej oltárnej sviatosti. V modlitbe nachádzal útechu a posilu. Nemyslel však pritom iba na seba. Zvlášť zdôrazňoval potrebu prosebnej modlitby za iných, hlavne za šírenie evanjelia po celom svete. Modlitbe venoval veľa času. Ráno býval prvý v kostole a už pred rannými modlitbami sa modlieval krížovú cestu. Keď musel riešiť zložité situácie, zvykol chodiť i v neskorých večerných hodinách do kostola a zotrvávať v modlitbe pred bohostánkom, neraz ležiac vystretý na zemi.

K modlitbe povzbudzoval slovami: „Urobme z modlitby srdečný a milý dialóg s Bohom a odovzdajme sa mu plní vďačnosti, lásky a obety.“

Pripomínal aj dôležitosť Ducha Svätého v modlitbe: „Duch Svätý prebýva v nás skrze posväcujúcu milosť. Modlí sa a prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Tak naša modlitba získava na sile a preniká do nebies.“

PROSBY

Obráťme sa k všemohúcemu Bohu, ktorý nám v živote svätého Arnolda zanechal povzbudivý príklad modlitby a volajme k nemu: Pane, daj nám ducha modlitby.

  • Daj nám milosť, aby sme pri napĺňaní nášho misijného poslania nikdy nezabúdali na modlitbu.
  • Pretváraj naše srdce rozjímaním nad Božím slovom a napĺňaj nás horlivosťou za Božie kráľovstvo.
  • Veď nás, aby sme vo svojich modlitbách nemysleli iba na svoje úmysly, ale modlili sa aj za všetkých, čo potrebujú pomoc, najmä za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista.
  • Roznecuj v našich rodinách lásku k modlitbe, aby rodičia boli pre svoje deti vzorom viery a modlitby.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie