Aktuality

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI (1. DEŇ NOVÉNY)

ŽIVOT Z VIERY

Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život.“ (Hebr 10, 38-39)

Čítanie:

Sv. Jozef Freinademetz vyrastal v prostredí hlbokej viery. Vieru zdedil ako vzácny dar a milosť a od svojej mladosti žil kresťanským životom. Počas rokov svojich štúdií túto vieru prehlboval a upevňoval. Prvý životopisec pátra Freinademetza, biskup Henninghaus, rozpráva o ňom, že podľa vlastnej výpovede Jozefa Freinademetza nikdy nemal pokušenie alebo pochybnosti vo viere. Jeho život usmerňovali pravdy viery.

Boh je naším Pánom a sudcom, preto jeho vôľa je rozhodujúca pre náš život; Boh je naším Otcom, ktorého láska sa ukazuje v srdci jeho Syna, Ježiša Krista; nebo je oblažujúcim cieľom nášho pozemského putovania. „Jozef Freinademetz žil z viery,“ – tak znie právom úsudok o jeho čnosti v Dekréte blahorečenia.

Živé presvedčenie o pravdách viery ho urobilo misionárom, hlásateľom viery jeho bratom v ďalekých krajinách. Príklad Jozefa Freinademetza nech aj nám dodá povzbudenia a odvahy vysoko si ceniť našu vieru ako dar a milosť Božiu, lepšie a hlbšie ju poznávať a za ňu pracovať. Jozef Freinademetz hovoril v kázni: „Opravdivý kresťan nikdy nezostane bez útechy, radosť a odvaha ho nikdy neopustia. Čím bolestnejší je jeho kríž, tým pevnejšia je jeho dôvera v Pána, lebo žije, pracuje, trpí a mrie pre Boha.“

A svojim rodičom píše: „Vy, milí rodičia, a predovšetkým vy, milé matky, vštepujte do sŕdc svojich detí strom kresťanskej viery, ktorý prináša ovocie večného života.“

Prosby:

Bože, svätá viera bola pre Jozefa Freinademetza oblažujúcim presvedčením a stala sa mu základom obetavého života v tvojej službe, dopraj nám na jeho orodovanie, o čo prosíme:

  • Aby si svoju Cirkev zachoval vo viere.
  • Aby si nekresťanským národom zjavil pravdu evanjelia a priviedol ich k viere.
  • Aby si núdznym, trpiacim a malomyseľným udelil útechu.
  • Aby si nás posilnil vo viere a urobil svedkami viery.

Bože, odháňaš tmu nevedomosti svetlom svojho Slova, rozmnož v nás vieru, ktorú si nám daroval, aby oheň, ktorý si zapálil, nezhasila nijaká skúška. Bože, ty na spravovanie svojho ľudu používaš kňazov, daj, aby ti vytrvalo slúžili podľa tvojej vôle, a tak kňazskou službou a životom slúžili podľa tvojej vôle, šírili tvoju slávu v Kristovi, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie