NOVOROČNÝ POZDRAV P. KRUTÁKA SVD: BOŽIA STAVBA

NOVOROČNÝ POZDRAV P. KRUTÁKA SVD: BOŽIA STAVBA

Jeden príbeh hovorí o tom, ako k majstrovi sochárovi prichádzal pravidelne malý chlapec a pozoroval jeho prácu. Videl, ako udiera kladivom na majzel a z veľkého kusa mramoru pomaly odpadávajú úlomky. …

Ako tak k nemu prichádzal, videl denne niečo nové. Postupne sa z masívu kameňa vynárala hlava a napokon celá postava leva. Keď na konci videl chlapec pred sebou nádherné zviera, ostal stáť s otvorenými ústami. Po chvíli sa zmohol na slová a povedal majstrovi: „Ujo ako ste vedeli, že vo vnútri je lev?

Milí priatelia, začíname nový rok. Nevieme, koľko dní nám z neho Pán nadelí. Ale predpokladajme, že ich bude veľa, možno i celý rok. Ten neznámy čas pred nami, to je ten kus kameňa, mramoru. Nevieme, čo je v ňom ukryté. Postupne by sme však z neho mali osekávať tak, aby vzniklo niečo veľmi pekné. Ten, kto vie, čo je vo vnútri, čo je ukryté v tomto roku, je náš Boh. A my sa ho máme pýtať, čo chce, aby sme urobili, ako to máme urobiť, čo máme „odseknúť“, aby sme objavili jeho plán. Pre nás ľudí ostáva budúcnosť stále tajomstvom, ale zároveň máme s dôverou pozerať v ústrety Božím plánom.

Bolo by nesprávne nechať všetko ísť len „samospádom“ – nech sa deje, čo sa deje. To nie je dôvera v Božiu Prozreteľnosť. On nás pozýva k spolupráci. Dal nám rozum, aby sme objavovali jeho plán. Dal nám i modlitbu, aby sme ho prosili a všetko s ním konzultovali. Dáva nám veľa dobrých ľudí okolo nás, ktorí nás môžu povzbudiť a poradiť nám. Dáva nám mnoho dobrých vecí, ktoré nám majú pomôcť urobiť z času, ktorý je pred nami, niečo pekné.

Avšak, to prvé na čom je potrebné zapracovať, sme my sami. Koľko vecí je potrebné odstrániť, aby v nás bolo vidieť Boží obraz. Koľko nánosov zlozvykov, robí zo mňa a z nás karikatúru kresťana. Boh nám dáva čas, dáva nám schopnosti, ale nesmieme zabudnúť, že nám dáva i svoju milosť. Svätosť a to dobré, čoho sme schopní, nie je len záležitosť našich schopností a úsilia. Sv. Pavol múdro a pravdivo píše: „z Božej milosti som tým, čím som.“ (1 Kor 15,10)

V tomto novom roku kráčajme ďalej, vložme do toho naše úsilie, ale v prvom rade, otvorme sa pôsobeniu milosti Božej. A aj keď na konci roka nebudeme ešte vidieť „leva“ hotového, pokračujme, isto sa budeme stále viac a viac, podobať na ten obraz, ktorý Boh vo svojich plánoch vložil do každého z nás.

P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie