NOVOROČNÝ POZDRAV P. KRUTÁKA SVD: BOŽIA STAVBA

NOVOROČNÝ POZDRAV P. KRUTÁKA SVD: BOŽIA STAVBA

Jeden príbeh hovorí o tom, ako k majstrovi sochárovi prichádzal pravidelne malý chlapec a pozoroval jeho prácu. Videl, ako udiera kladivom na majzel a z veľkého kusa mramoru pomaly odpadávajú úlomky. …

Ako tak k nemu prichádzal, videl denne niečo nové. Postupne sa z masívu kameňa vynárala hlava a napokon celá postava leva. Keď na konci videl chlapec pred sebou nádherné zviera, ostal stáť s otvorenými ústami. Po chvíli sa zmohol na slová a povedal majstrovi: „Ujo ako ste vedeli, že vo vnútri je lev?

Milí priatelia, začíname nový rok. Nevieme, koľko dní nám z neho Pán nadelí. Ale predpokladajme, že ich bude veľa, možno i celý rok. Ten neznámy čas pred nami, to je ten kus kameňa, mramoru. Nevieme, čo je v ňom ukryté. Postupne by sme však z neho mali osekávať tak, aby vzniklo niečo veľmi pekné. Ten, kto vie, čo je vo vnútri, čo je ukryté v tomto roku, je náš Boh. A my sa ho máme pýtať, čo chce, aby sme urobili, ako to máme urobiť, čo máme „odseknúť“, aby sme objavili jeho plán. Pre nás ľudí ostáva budúcnosť stále tajomstvom, ale zároveň máme s dôverou pozerať v ústrety Božím plánom.

Bolo by nesprávne nechať všetko ísť len „samospádom“ – nech sa deje, čo sa deje. To nie je dôvera v Božiu Prozreteľnosť. On nás pozýva k spolupráci. Dal nám rozum, aby sme objavovali jeho plán. Dal nám i modlitbu, aby sme ho prosili a všetko s ním konzultovali. Dáva nám veľa dobrých ľudí okolo nás, ktorí nás môžu povzbudiť a poradiť nám. Dáva nám mnoho dobrých vecí, ktoré nám majú pomôcť urobiť z času, ktorý je pred nami, niečo pekné.

Avšak, to prvé na čom je potrebné zapracovať, sme my sami. Koľko vecí je potrebné odstrániť, aby v nás bolo vidieť Boží obraz. Koľko nánosov zlozvykov, robí zo mňa a z nás karikatúru kresťana. Boh nám dáva čas, dáva nám schopnosti, ale nesmieme zabudnúť, že nám dáva i svoju milosť. Svätosť a to dobré, čoho sme schopní, nie je len záležitosť našich schopností a úsilia. Sv. Pavol múdro a pravdivo píše: „z Božej milosti som tým, čím som.“ (1 Kor 15,10)

V tomto novom roku kráčajme ďalej, vložme do toho naše úsilie, ale v prvom rade, otvorme sa pôsobeniu milosti Božej. A aj keď na konci roka nebudeme ešte vidieť „leva“ hotového, pokračujme, isto sa budeme stále viac a viac, podobať na ten obraz, ktorý Boh vo svojich plánoch vložil do každého z nás.

P. Pavol Kruták SVD, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie