NOVÝ BISKUP SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V BRAZÍLII

NOVÝ BISKUP SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA V BRAZÍLII

Pápež František 2. decembra 2020 menoval Mons. Norberta Hans Christoph Foerster SVD
za biskupa v Ji-Paraná.

Mons. Norbert Hans Christoph Foerster sa narodil 9. júla 1960 v meste Bonn v Nemecku. Do postulátu Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1982 v holandskom Steyli. Noviciát začal 2. októbra 1983 v nemeckom St. Paul – Wittlich-Wengerohr.

Prvé sľuby zložil v St. Augustine 4. októbra 1985. Štúdium filozofie a teológie ukončil v nemeckom Münsteri. Bol preložený do Brazílie. Tam získal magisterský titul v odbore teológia na Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora v štáte Minas Gerais. Získal tiež licenciát z náboženských vied na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo a doktorát na Universidade Metodista de São Paulo v São Bernardo. Svoje večné sľuby zložil v brazílskom São Paule 10. decembra 1989. Za kňaza bol vysvätený 10. decembra 1989.

Pôsobil na týchto pozíciách: pomocný farár v São Francisco de Assis vo Valo Velho v diecéze Campo Limpo (1990 – 1995);

  • animátor povolaní a formátor v diecéznom seminári v diecéze de Registro (1996-2000);
  • provinciálny radca (1996 – 2001);
  • formátor a profesor teológie v Jardim Miriam (2001-2005)  
  • zástupca farára vo farnosti Nossa Senhora Aparecida v diecéze Santo Amaro (2006-2012).

V tomto období získal v São Bernardo doktorát na Univesidade Metodista de São Paulo a bakalársky titul z teológie v Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, v štáte Minas Gerais.

V diecéze Humaitá bol generálnym vikárom, správcom katedrály (2013 – 2015) a správcom pobrežnej misie v Beiradão (2016 – 2020). Je profesorom teológie vo veľkom seminári João XXIII v Porto Velho a provinciálnym radcom provincie Brasil Centro so sídlom v São Paule.

Je autorom knihy: A Congregação Cristã no Brasil numa área de alta vulnerabilidade social no ABC paulista: aspectos de sua tradição e transmissão religiosa – a instituição e os sujeitos.

Diecéza Ji-Paraná:

Rímskokatolícka diecéza Ji-Paraná je diecéza nachádzajúca sa v meste Ji-Paraná v cirkevnej provincii Porto Velho v Brazílii.

3. Januára 1978 bola založená ako územná prelatúra Vila Rondônia z územnej prelatúry Guajará-Mirim a územnej prelatúry Porto Velho.

Dňa 19. februára 1983 bola povýšená na diecézu Ji-Paraná.

Obyvateľstvo: 506 000 katolíkov (60,2% z celkového počtu 840 400) – (2018)

Štatistika diecézy: 24 farností, 1 281 komunít – filiálok, 58 kňazov (28 diecéznych, 30 rehoľníkov), 1 diakon, 70 rehoľníkov (33 bratov, 37 sestier), 16 seminaristov – (2018)

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie